Τρι12072021

Last updateΤρι, 07 Δεκ 2021 4pm

Παρέμβαση INTERCARGO

intercargo 00

Σχετικά με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού αυτή την εβδομάδα (MEPC 77 του ΙΜΟ, 22-26 Νοε 2021), η INTERCARGO δήλωσε:

Δεδομένων των σκληρών πραγματικοτήτων και των τεράστιων προκλήσεων της απαλλαγής από τις ανθρακούχες άδειες και της σχετικής ενεργειακής μετάβασης, από τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική άποψη, η INTERCARGO υποστηρίζει πλήρως την και τη φιλοδοξία επίτευξης ναυτιλίας μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Ωστόσο, οι πλοιοκτήτες θα επιτύχουν έναν τέτοιο στόχο μόνο με δραστική και επειγόντως αναγκαία επιτάχυνση ανάπτυξη των απαιτούμενων τεχνολογιών, καυσίμων, συστημάτων πρόωσης και συναφών υποδομών.
Η INTERCARGO υποστηρίζει πλήρως την ώθηση και τη φιλοδοξία επίτευξης ναυτιλίας μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Ωστόσο, οι πλοιοκτήτες θα επιτύχουν έναν τέτοιο στόχο μόνο με μια δραστική και επειγόντως αναγκαία επιτάχυνση της εμπορικής ανάπτυξης των απαιτούμενων τεχνολογιών, καυσίμων, συστημάτων προώθησης και συναφών υποδομών.
Το MEPC 77 του ΙΜΟ είναι το μέρος όπου οι κυβερνήσεις / κράτη μέλη μπορούν να αναλάβουν δράση και να υιοθετήσουν τα απαραίτητα μέτρα:
1. Βραχυπρόθεσμα, άμεση προτεραιότητα αποτελεί η έγκριση της πρότασης του κλάδου για τη «Σύσταση Διεθνούς Συμβουλίου Θαλάσσιας Έρευνας και Ανάπτυξης και Ενός Ταμείου Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΜΟ» – όπως ορίζεται στο έγγραφο MEPC 77/7/6 που συνυπογράφτηκε από την INTERCARGO.
2. Η INTERCARGO υπέβαλε επίσης, από κοινού με το ICS, πρόταση για μια συνολική εισφορά επί των εκπομπών άνθρακα από τα πλοία ως μεσοπρόθεσμο μέτρο βασιζόμενο στην αγορά, προκειμένου να επιταχυνθεί η υιοθέτηση και η ανάπτυξη τεχνολογιών και καυσίμων μηδενικού άνθρακα – όπως ορίζεται στο έγγραφο ISWG-GHG 10/5/2.
Εν κατακλείδι, η INTERCARGO υποστηρίζει τον ΙΜΟ στην αντιμετώπιση της κοινής, παγκόσμιας πρόκλησης της υλοποίησης του θεματολογίου της ναυτιλιακής βιομηχανίας για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες πηγές και, εκπροσωπώντας τους ιδιοκτήτες πλοίων χύδην ξηρού φορτίου, τους διαχειριστές και τους φορείς εκμετάλλευσης, και καλεί το MEPC 77 του ΙΜΟ να αναλάβει δράση κατά περίπτωση.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter