Τετ05122021

Last updateΤρι, 11 Μαϊ 2021 5pm

Η ECSA χαιρετίζει την έγκριση της έκθεσης Delli σχετικά με τις αποδοτικότερες και καθαρότερες θαλάσσιες μεταφορές

0Karima Delli

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε αυτή την εβδομάδα την έκθεση Delli σχετικά με τις πιο αποτελεσματικές και καθαρότερες θαλάσσιες μεταφορές. Η έκθεση υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των θαλάσσιων μεταφορών μικρής θάλασσας στην επίτευξη των στόχων αλλαγής των τρόπων μεταφοράς και στη μείωση της συμφόρησης και των εκπομπών που σχετίζονται με τις μεταφορές, έτσι έτσι εάν οι μεταφορές μηδενικών εκπομπών.
Η ECSA χαιρετίζει την έγκριση της έκθεσης Delli αυτή την εβδομάδα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έκθεση υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των θαλάσσιων μεταφορών μικρής θάλασσας στην επίτευξη των στόχων αλλαγής των τρόπων μεταφοράς και στη μείωση της συμφόρησης και των εκπομπών που σχετίζονται με τις μεταφορές.
Μέσω της έκθεσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει τους λιμένες και τους προμηθευτές ενέργειας ως μέρος ενός ολοκληρωμένου ναυτιλιακού συμπλέγματος· η τελική έκδοση υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης και της βελτιστοποίησης των λιμενικών κλήσεων στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Επιπλέον, η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη εκπλήρωσης των επενδυτικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο του TEN-T, καθώς και ενίσχυσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο των θαλάσσιων αυτοκινητοδρόμων μέσω απλουστευμένων κριτηρίων. Τέλος, η έκθεση ενθαρρύνει την EC να δημιουργήσει ένα δίκτυο ανταλλαγής ορθών πρακτικών σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής του εργατικού δυναμικού στις εξελισσόμενες ανάγκες του ναυτιλιακού τομέα.
Όπως επεσήμανε ο Martin Dorsman - Γενικός Γραμματέας της ECSA,"η έκθεση ορθώς ζητεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο πλαίσιο της επικείμενης ναυτιλιακής πρότασης FuelEU και κάνει στα scrubbers σαφή αναφορά στο έργο του IMO και στο γεγονός ότι οποιαδήποτε μέτρα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πλαίσιο του IMO και τη Σύμβαση MARPOL".
Η ECSA εκτιμά την έκθεση για την αναγνώριση της σημασίας των μεταβατικών τεχνολογιών, όπως το LNG για τη σταδιακή μετάβαση προς εναλλακτικές λύσεις μηδενικών εκπομπών στον ναυτιλιακό τομέα. Ωστόσο, θεωρεί ότι δεν υπάρχει επαρκής βάση για την αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τις θαλάσσιες κρατικές ενισχύσεις ή για την εφαρμογή αλλαγών στην προσέγγιση της ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις παρέχουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους ευρωπαίους πλοιοκτήτες χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού. Επιπλέον, τα μέτρα που επιτρέπονται από τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που μειώνουν το κόστος εργασίας των ευρωπαίων ναυτικών αποδεικνύονται τα πλέον αποτελεσματικά για τη διασφάλιση της απασχόλησης των ευρωπαίων ναυτικών.
Η ECSA επιθυμεί να συγχαρεί την εισηγήτρια κ. Karima Delli και όλες τις σκιές για τη σκληρή δουλειά και τη δέσμευσή τους.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter