Κυρ06162024

Last updateΔευ, 01 Ιουλ 2024 7am

«Πράσινη» συμμαχία HMM και IKEA

0HMM

Η HMM και η IKEA Supply Chain Operations έχουν συνάψει συμφωνία για τη χρήση της «Green Sailing Service» της HMM, μιας λύσης θαλάσσιων μεταφορών χαμηλών εκπομπών άνθρακα που στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην υποστήριξη της απαλλαγής των θαλάσσιων μεταφορών από τον άνθρακα.
Κεντρικό στοιχείο αυτής της συνεργασίας είναι η σημαντική μείωση των εκπομπών ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) που επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση των συμβατικών ορυκτών καυσίμων με περιβαλλοντικά υπεύθυνα, βασισμένα σε απόβλητα βιοκαύσιμα για τη μεταφορά προϊόντων ΙΚΕΑ μέσω του ωκεανού.
Τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται για την υπηρεσία αυτή είναι πιστοποιημένα κατά ISCC και προέρχονται από βιομάζα με βάση τα απόβλητα. Η HMM ενσωματώνει βιώσιμα βιοκαύσιμα στην υπηρεσία FIM, η οποία συνδέει την Άπω Ανατολή, την Ινδία και τη Μεσόγειο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία αυτή αναμένεται να μειώσει περίπου 11.500 τόνους εκπομπών CO2e από την 1η Μαρτίου 2024 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025, μέσω της χρήσης τέτοιων βιοκαυσίμων για όλες τις θαλάσσιες αποστολές φορτίου ΙΚΕΑ με την HMM.
Η ΙΚΕΑ στοχεύει να μειώσει τις σχετικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη μεταφορά των προϊόντων της κατά 70% έως το 2030 και να γίνει ιδιοκτήτης φορτίου μηδενικών εκπομπών έως το 2040.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter