Σαβ05182024

Last updateΔευ, 01 Ιουλ 2024 7am

Ακαδημαϊκή ενίσχυση

0MaerskLine

Το Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping εισήγαγε μια νέα κατηγορία συνεργασίας και ανακοίνωσε τέσσερις νέους ακαδημαϊκούς εταίρους:

το Πανεπιστήμιο του Michigan, τη Maritime Research Alliance, το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας και το World Maritime University. Η εισαγωγή των ακαδημαϊκών εταίρων σηματοδοτεί μια στρατηγική επέκταση της πλατφόρμας συνεργασίας του Κέντρου και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων στα ερευνητικά έργα που διεξάγονται από το Κέντρο και κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα στον ναυτιλιακό τομέα. Οι εταιρικές σχέσεις θα στηρίξουν την αυξημένη διαφάνεια και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ της ναυτιλιακής βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και την ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το Το Mærsk Mc-Kinney Møller Center.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter