Κυρ10012023

Last updateΔευ, 01 Ιουλ 2024 7am

EEXI και CII απεικονίζουν την ενεργειακή απόδοση των πλοίων

aerioi rypo 0098

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 τα σκάφη πρέπει να αρχίσουν να συλλέγουν δεδομένα για την αναφορά του ετήσιου επιχειρησιακού δείκτη έντασης άνθρακα (CII) και της ικανότητας CII και, κατά την πρώτη επιθεώρηση μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, την επαλήθευση του υπολογιζόμενου επιτευχθέντος δείκτη ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων πλοίων (EEXI).
Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος VI της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL) τέθηκαν σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2022.
Τα υπάρχοντα πλοία 400 GT και άνω θα πρέπει να υπολογίζουν τον δείκτη ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων πλοίων (EEXI), ο οποίος δείχνει την ενεργειακή τους απόδοση.
Το EEXI του σκάφους και ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επαληθευτούν κατά την πρώτη ετήσια, ενδιάμεση ή περιοδική επιθεώρηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Αυτό αποτελεί μέρος του πεδίου εφαρμογής της διεθνούς έρευνας για την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (IAPP), οπότε το σκάφος λαμβάνει διεθνές πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (IEEC).
Ο δείκτης έντασης άνθρακα (CII) του ΙΜΟ είναι ένα επιχειρησιακό μέτρο για την αντιμετώπιση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) εκπομπές. Εφαρμόζεται σε πλοία 5.000 GT και άνω, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις για την καταγραφή της κατανάλωσης καυσίμου των πλοίων σύμφωνα με το σύστημα συλλογής δεδομένων του ΙΜΟ (IMO-DCS).
Στο τέλος του 2023 και στο τέλος κάθε επόμενου έτους, κάθε εφαρμοστέο σκάφος ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 5.000 τόνων πρέπει να υπολογίζει και να αναφέρει την ετήσια επιχειρησιακή CII που έχει επιτύχει για το ημερολογιακό έτος (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου). Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του επιτευχθέντος ετήσιου επιχειρησιακού CII του πλοίου και του απαιτούμενου ετήσιου επιχειρησιακού CII πρέπει να περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης Πλοίων (SEEMP) του πλοίου.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter