Τετ08172022

Last updateΠεμ, 18 Αυγ 2022 7am

Αναθεωρημένη ρήτρα BIMCO για τις λοιμώδεις ή μεταδοτικές ασθένειες

0BIMCO infectious

Η αναθεωρημένη ρήτρα BIMCO για τις λοιμώδεις ή μεταδοτικές ασθένειες για τα συμβαλλόμενα μέρη της χρονοναύλωσης 2022 είναι πλέον διαθέσιμη. Η αναθεώρηση προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19. Ωστόσο, η ρήτρα δεν προορίζεται να είναι μια «ρήτρα Covid-19» - έχει σχεδιαστεί με γνώμονα μελλοντικές επιδημίες και πανδημίες, λέει η BIMCO.
Η ρήτρα BIMCO IOCD του 2022 είναι κατάλληλη για εξάρσεις νόσων σε πανδημική κλίμακα, όπως η Covid-19, και για εξάρσεις σε περιφερειακό επίπεδο, όπως η επιδημία του ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική την περίοδο 2014-2016.
Κατά την πραγματοποίηση αυτής της αναθεώρησης, η BIMCO επικεντρώθηκε σε μια ισορροπημένη προσέγγιση για την κατανομή των κινδύνων. Ειδικότερα, η ρήτρα επικεντρώνεται στη διατήρηση της σύμβασης σε λειτουργία, γεγονός που θα συμβάλει στην αποφυγή δυνητικά δαπανηρών διαφορών και διαταραχών της αλυσίδας εφοδιασμού.
Η ρήτρα προβλέπει ότι οι ναυλωτές έχουν τον έλεγχο του πλοίου και καθορίζουν σε ποιους λιμένες θα μεταβούν, ενώ οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται να ακολουθούν τις εντολές αυτές. Αυτό σημαίνει ότι για ένα μέρος χρονοναύλωσης, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες μπορούν να τροποποιηθούν από τα μέρη που αναγνωρίζουν ότι οι ιδιοκτήτες θα γνωρίζουν τους λιμένες στους οποίους θα προσεγγίσει το πλοίο.
Έτσι, η νέα ρήτρα επικεντρώνεται σε προληπτικά μέτρα που είναι κατάλληλα για τα συμφέροντα και των δύο συμβαλλομένων μερών.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter