Τρι05112021

Last updateΤρι, 11 Μαϊ 2021 5pm

Στις 15 Φεβρουαρίου θα συνεχιστεί η έκτακτη γ.σ του ΟΛΘ

thessaloniki limani ol8 olth aftodioikisi.medium

Γνωστοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΟΛΘ η οποία και διεκόπη για να συνεχιστεί στις 15 Φεβρουαρίου και πάλι στην Αθήνα (ΧΑΑ). Η μετ’ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της συνεδρίασης της 25ης Ιανουαρίου 2018 και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (Πρόσκληση των Μετόχων).
Ειδικότερα:
Η Εταιρεία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι την 25η Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 14 μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.577.698 μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,1756% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:
1. Αποδέχθηκε την συμπλήρωση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/17, από τον κ. Κωνσταντίνο Καρούλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και εκπρόσωπο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.577.698 (75,1756% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: 7.571.751 - Κατά: 5.947 • Αριθμός αποχών: 0
2. Αποδέχθηκε την εκλογή του νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Κωσταντίνου Χριστογιάννη του Νικολάου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.577.698 (75,1756% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: 7.574.366 - Κατά: 3.332 • Αριθμός αποχών: 0
3. Ενέκρινε την τροποποίηση της από 12.09.2016 Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και αναμόρφωση της προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου «Κάθετος άξονας 56 Εγνατίας Οδού: Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό» με την προσθήκη επιπλέον ποσού 264.000€ λόγω νέας τεχνικής λύσης. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.577.698 (75,1756% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: 7.571.206 - Κατά: 6.492 • Αριθμός αποχών: 0
4. Ενέκρινε την κατάργηση των Άρθρων 7, 8, 13 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 και 28 του Καταστατικού της Εταιρίας. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα διαμορφώθηκαν τελικά ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.577.698 (75,1756% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: 7.574.366 - Κατά: 3.332 • Αριθμός αποχών: 0
5. Ενέκρινε την τροποποίηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση των άρθρων 21 και 27 του Καταστατικού της Εταιρείας. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.577.698 (75,1756% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: 7.574.366 - Κατά: 3.332 • Αριθμός αποχών: 0
6. Ενέκρινε την προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 12 για την Επιτροπή Ελέγχου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.577.698 (75,1756% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: 7.574.366 - Κατά: 3.332 • Αριθμός αποχών: 0
7. Ενέκρινε την τροποποίηση, συγχώνευση σε ενιαίο άρθρο και απλούστευση ρυθμίσεων των άρθρων 17, 18, 19 και 20 του Καταστατικού σχετικά με τη Γενική Συνέλευση. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7ο θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.577.698 (75,1756% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: 7.574.366 - Κατά: 3.332 • Αριθμός αποχών: 0
8. Ενέκρινε την τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 9, 10, 11 και 12 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8ο θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.577.698 (75,1756% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: 7.574.366 - Κατά: 3.332 • Αριθμός αποχών: 0
9. Ενέκρινε την τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου και άρθρου 6 του Καταστατικού περί Μετοχών. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 9ο θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.577.698 (75,1756% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: 7.574.366 - Κατά: 3.332 • Αριθμός αποχών: 0
10. Ενέκρινε την αλλαγή σκοπού και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 10ο θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.577.698 (75,1756% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: 7.574.366 - Κατά: 3.332 • Αριθμός αποχών: 0
11. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 11ο θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.577.698 (75,1756% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: 7.574.366 - Κατά: 3.332 • Αριθμός αποχών: 0
12. Ενέκρινε την τροποποίηση, σύντμηση, απλούστευση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 12ο θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.577.698 (75,1756% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: 7.574.366 - Κατά: 3.332 • Αριθμός αποχών: 0
13. Χορηγήθηκε άδεια της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (μεταξύ άλλων και κατά το άρθρο 23Α, παράγραφο 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει) και εγκρίθηκε η τροποποίηση της από 27ης Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας με συγκεκριμένο περιεχόμενο, αποφασίστηκε δε κατ΄εντολή του ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ., το Δ.Σ. της εταιρείας να συγκληθεί σε συνεδρίαση για λόγους κατεπείγοντος την 30-1-2018, προκειμένου να εξουσιοδοτήσει τον Δ/ντα Σύμβουλο ή άλλο μέλος του Δ.Σ., να εκπροσωπήσει την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την υπογραφή και σύναψης της τροποποιητικής Σύμβασης Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της υπογραφής και έκδοσης αναγκαίας νόμιμης εγγυητικής επιστολής προς τούτο.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 13ο θέμα είχαν ως εξής: • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.577.698 (75,1756% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: 7.571.206 - Κατά: 6.492 • Αριθμός αποχών: 0
14. Μετά από αίτημα του βασικού μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ) και σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, αποφασίσθηκε η αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης για το 14 θέμα «Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου» για την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 π.μ. στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η μετ’ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της συνεδρίασης της 25ης Ιανουαρίου 2018 και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (Πρόσκληση των Μετόχων)
15. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter