Πεμ05192022

Last updateΠεμ, 19 Μαϊ 2022 11am

Αναρτήθηκε στην «Διαύγεια» πρόσκληση του ΥΝΝΠ για ακτοπλοϊκές συνδέσεις

0διαύγεια33

Πρόσκληση από το υπουργείο Ναυτιλίας προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, που ενδιαφέρονται να καλύψουν γραμμές του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας από ένα έως πέντε έτη, από 01.11.2022, αναρτήθηκε στο διαύγεια.
Οι όροι της πρόσκλησης που αποτελούν και όρους της σύμβασης, μπορούν να τροποποιηθούν μετά από συναίνεση των συμβαλλομένων. Επίσης Τροποποίηση δρομολογιακής γραμμής ή γραμμών είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
Οι γραμμές που είναι συνολικά 127, έχουν αναρτηθεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού στο διαύγεια
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%955%CE%924653%CE%A0%CE%A9-%CE%A5%CE%99%CE%93
Η Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος προβαίνει στη σύνταξη πρακτικού επιλογής των ενδιαφερομένων με κριτήριο τις βαθμολογίες των πλοίων.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter