Κυρ02252024

Last updateΔευ, 01 Ιουλ 2024 7am

Κίνα: Άλλαξε ο νόμος για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος

box trader 1

Σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024 βρίσκεται ο τροποποιημένος νόμος της Κίνας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος που προβλέπει θεσμική αναβάθμιση και ενίσχυση όλων των πτυχών της πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης από πλοία στη θάλασσα. Επί της ουσίας ορισμένες απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρματος των Πλοίων και των Ιζημάτων μετατρέπονται σε νόμο για την πρόληψη της εισβολής εξωτικών οργανισμών Τα πλοία δεν επιτρέπεται να απορρίπτουν παράνομα σκουπίδια, οικιακά λύματα, ελαιώδη λύματα, λύματα που περιέχουν τοξικές και επικίνδυνες ουσίες, ρύπους, απόβλητα, έρμα και ιζήματα και άλλες επιβλαβείς ουσίες στις θαλάσσιες περιοχές υπό τη δικαιοδοσία της ΛΔΚ. Τα σκάφη λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για να επεξεργάζονται και να απορρίπτουν το έρμα και τα ιζήματα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Κατά την εκτέλεση εργασιών που περιλαμβάνουν την απόρριψη ρύπων, έρματος και ιζημάτων από πλοία, παρακολουθούνται, καταγράφονται και τηρούνται καλά αρχεία. Ενισχύονται τα πλαίσια για τις δηλώσεις και διακίνηση επικίνδυνων φορτίων που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση αλλά και οι απαιτήσεις για τήρηση αντιρρυπαντικών μέτρων από τα πλοία. Κατά την εκτέλεση εργασιών ελάφρυνσης χύδην υγρού επικίνδυνου φορτίου, καταρτίζεται επιχειρησιακό σχέδιο και υποβάλλεται εκ των προτέρων στην τοπική ναυτιλιακή αρχή προς έγκριση και λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για την κατοχύρωση της ασφάλειας και την πρόληψη της ρύπανσης. Προστέθηκε επίσης η διαχείριση επικίνδυνων υλικών των πλοίων ενώ υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για τη χρήση της ενέργειας από ξηράς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια από ξηράς τα πλοία.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter