Σαβ09302023

Last updateΔευ, 01 Ιουλ 2024 7am

Τροποποιήσεις της SOLAS και οι σχετικοί κώδικες τίθενται σε ισχύ το 2024

Bulk carrier 1

Μια σειρά τροποποιήσεων της διεθνούς σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS) και των συναφών κωδίκων τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024. Οι τροποποιήσεις αφορούν: Ασφαλείς εργασίες ελλιμενισμού, εκσυγχρονισμό του GMDSS, στεγανότητα, στεγανές πόρτες σε φορτηγά πλοία, απομόνωση βλαβών συστημάτων πυρανίχνευσης, σωστικά μέσα και ασφάλεια των πλοίων που χρησιμοποιούν ΥΦΑ ως καύσιμο.
Η 105η σύνοδος της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ τον Απρίλιο του 2022 ήταν η τελευταία σύνοδος που ενέκρινε τροποποιήσεις στην επικαιροποίηση της SOLAS και των σχετικών υποχρεωτικών κωδίκων για το 2024. Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν λιγότερο από 18 μήνες πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024 θα μετατεθούν κανονικά στον επόμενο τετραετή κύκλο έναρξης ισχύος.
Ωστόσο, ο ΙΜΟ αναγνώρισε ότι η κατάσταση λόγω της νόσου COVID-19 έχει προκαλέσει καθυστερήσεις σε ορισμένες εν εξελίξει εργασίες και, ως εκ τούτου, εισήγαγε έναν ad hoc κύκλο ενδιάμεσων τροποποιήσεων. Ως εκ τούτου, η επόμενη επικαιροποίηση της SOLAS θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα περιλαμβάνει τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2024.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter