Πεμ05192022

Last updateΠεμ, 19 Μαϊ 2022 11am

Αύξηση ελέγχων από το Tokyo MOU

0Tokyo MOU

Κατάφερε το Tokyo MOU να επιτύχει αύξηση σχεδόν 20% των επιθεωρήσεων το 2021, δηλαδή 22.730 επιθεωρήσεις το 2021 συγκρίνοντας 19.146 το 2020, αν και εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο έλλειμμα για να ανακάμψει στο προ πανδημίας επίπεδο επιθεωρήσεων. Είναι επίσης θετικό το γεγονός ότι το MOU του Τόκιο, σε συντονισμό με το MOU του Παρισιού, διεξήγαγε με επιτυχία τη συγκεντρωμένη εκστρατεία επιθεώρησης (CIC). Η συγκεντρωμένη εκστρατεία επιθεώρησης (CIC) για τη σταθερότητα εν γένει πραγματοποιήθηκε από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2021 από κοινού με το MOU των Παρισίων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου CIC, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.260 επιθεωρήσεις ΕΠΑ από τις αρχές μέλη, εκ των οποίων 4.984 (79,62%) Συνολικά εντοπίστηκαν 379 ελλείψεις που σχετίζονται με το CIC σε 328 πλοία που αντιπροσωπεύουν το 6,58% των επιθεωρήσεων του CIC. Ο υψηλότερος αριθμός ελλείψεων που σχετίζονται με το CIC αφορούσε την κατάσταση φόρτωσης/ έρματος 155 (43,54%), ακολουθούμενη από τη λειτουργία φορτίου 67 (18,82%) Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 121 κρατήσεις, εκ των οποίων 8 πλοία (6,61%) Δίνοντας σε 4.984 πλοία που υπόκεινται σε επιθεώρηση CIC, 8 κρατήσεις για ελλείψεις που σχετίζονται με το CIC ανέφεραν ότι το ποσοστό κράτησης που σχετίζεται με το CIC ήταν 0,16%, το οποίο ήταν πολύ χαμηλότερο από το συνολικό ποσοστό κράτησης του 1,93% της περιόδου. Το αποτέλεσμα κατέδειξε σχετικά υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τη σταθερότητα εν γένει από τον κλάδο. Το 2021 πραγματοποιήθηκαν 22.730 επιθεωρήσεις, στις οποίες συμμετείχαν 14.951 μεμονωμένα πλοία, σε πλοία νηολογημένα με 97 σημαίες. Το 16,40% των επιθεωρήσεων ήταν εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις. Σημειώνεται ότι οι επιθεωρήσεις για ορισμένες αρχές μέλη εξακολουθούσαν να είναι εξαιρετικά περιορισμένες λόγω των πραγματικών και δυνητικών επιπτώσεων του COVID-19. Από τις 22.730 επιθεωρήσεις, πραγματοποιήθηκαν 11.567 επιθεωρήσεις στις οποία διαπιστώθηκαν ελλείψεις πλοίων. Δεδομένου ότι ο συνολικός αριθμός μεμονωμένων πλοίων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή υπολογίστηκε σε 26.157, το ποσοστό επιθεώρησης στην περιοχή ήταν περίπου 57% το 2021. Το 2021, 526 πλοία νηολογημένα με 52 σημαίες τέθηκαν υπό κράτηση λόγω σοβαρών ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στο πλοίο. Το ποσοστό κράτησης των πλοίων που επιθεωρήθηκαν ήταν 2,31%. Το 2021, καταγράφηκαν 5.929 ελλείψεις που σχετίζονται με τα μέτρα πυρασφάλειας, 5.192 ελλείψεις που σχετίζονται με συσκευές διάσωσης και 4.743 ελλείψεις που σχετίζονται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% του συνολικού αριθμού όλων των καταγεγραμμένων ελλείψεων. Σημειώνεται ότι οι ελλείψεις που σχετίζονται με τις συσκευές που σώζουν ζωές και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας αυξήθηκαν κατά 1.015 σε αριθμό ή 24% σε ποσοστό και 1.062 ή 29% το 2021 αντίστοιχα. Επιπλέον, οι ελλείψεις που σχετίζονται με την κύρια κατηγορία σταθερότητας, δομής και σχετικού εξοπλισμού, ως αποτελέσματα του CIC του έτους, αυξήθηκαν επίσης κατά 259 σε αριθμό ή 23% κατά ποσοστό το 2021.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter