Τετ05122021

Last updateΤρι, 11 Μαϊ 2021 5pm

Ανακατανομή θέσεων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή

0limeniko

Τροποποιείται το Προεδρικό Διάταγμα 13/2018 που αφορά τον οργανισμό του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 78 που αφορά το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ).
Σύμφωνα με αυτές, ανακατανέμονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ κατά βαθμό και ειδικότητα.
Αναλυτικότερα, η νέα κατανομή έχει ως εξής:
Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ ΕΛΑΚΤ ή από μετάταξη, από 828, αυξάνονται σε 1.014 και οι οργανικές θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:
Αντιναύαρχοι 3
Υποναύαρχοι 6
Αρχιπλοίαρχοι 15
Πλοίαρχοι 75 από 60 που ήταν
Αντιπλοίαρχοι 145 από 100
Πλωτάρχες 200 από 150
Υποπλοίαρχοι 220 από 219
Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι 350 από 275.
Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης τεχνικοί ή από μετάταξη, 142 από 93 και κατανέμονται ως εξής:
Αρχιπλοίαρχοι 1
Πλοίαρχοι 6
Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι 135 από 89.
Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. υγειονομικοί, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη ή από Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών 34 από 19 και κατανέμονται ως εξής:
Αρχιπλοίαρχοι 1
Πλοίαρχοι 3
Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι 30 από 17.
Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. υγειονομικοί ειδικής κατηγορίας, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη ή από Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών (Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι) 12 από 4
Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης οικονομικοί ή από μετάταξη ή από μετάταξη ή από Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών 42 από 21 και κατανέμονται ως εξής:
Αρχιπλοίαρχοι 1
Πλοίαρχοι 6 από 2
Αντιπλοίαρχοι έως και σημαιοφόροι 35 από 18.
Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ απευθείας κατάταξης νομικοί ή από μετάταξη ή από Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών, 42 από 14 και κατανέμονται ως εξής:
Αρχιπλοίαρχοι 1
Πλοίαρχοι 6 από 2
Αντιπλοίαρχοι έως και σημαιοφόροι 35 από 11
Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικής μονιμότητας (πλωτάρχες έως και σημαιοφόροι) 3 από 6
Αξιωματικός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ιερέας, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη (σημαιοφόρος έως και αρχιπλοίαρχος) 1
Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ειδικότητα κυβερνήτη ή μηχανικού 350
Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προερχόμενοι από την Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, (αντιπλοίαρχοι έως σημαιοφόροι) 1.180 από 130
Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προερχόμενοι από διακριθέντες αθλητές ή μόνιμους εφέδρους κατά απονομήν αξιωματικούς (αντιπλοίαρχοι έως και σημαιοφόροι) 41 από 40
Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προερχόμενοι από λιμενοφύλακες ή αξιωματικοί Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (προερχόμενοι από βαθμό κελευστή) σε 875 από 20 και κατανέμονται:
Αρχιπλοίαρχοι 1
Πλοίαρχοι 2
Αντιπλοίαρχοι έως και σημαιοφόροι 872
Αξιωματικοί προερχόμενοι από την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων 12.
Ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί από την Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος 404
Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, κλπ 2.315
Ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί ειδικότητας υγειονομικού (αρχικελευστές, επικελευστές, κελευστές) 30
Υπαξιωματικοί Σχολής Λιμενοφυλάκων ή προερχόμενοι από λιμενοφύλακες (αρχικελευστές έως και κελευστές) 2.080
Λιμενοφύλακες 425
Λιμενοφύλακες από Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων 497.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter