Τρι05182021

Last updateΤρι, 18 Μαϊ 2021 7pm

Αύριο η έκτακτη γ.σ. του ΟΛΘ-Σε κινητοποιήσεις η ΟΜΥΛΕ

thessaloniki limani ol8 olth aftodioikisi.medium

Έντεκα θέματα που έχει ορίσει το ΤΑΙΠΕΔ, συν τρία διαδικαστικά είναι προγραμματισμένα να συζητηθούν αύριο κατά την διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΟΛΘ η οποία και θα γίνει στην Αθήνα. Ειδικότερα αναμένεται να εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, ώστε σε δεύτερο στάδιο να προχωρήσει η εκλογή του μεταβατικού διοικητικού συμβουλίου, το οποίο θα παραμείνει ενεργό μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την πώληση του 67% και αναλάβει το τιμόνι η κοινοπραξία των ιδιωτών επενδυτών. Θα ψηφιστούν δε οι τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρείας, που έχουν ήδη γίνει αποδεκτές από τους επενδυτές και έχουν ως στόχο την καλύτερη λειτουργία της. Στη συνέχεια, οι εργασίες της γενικής συνέλευσης θα διακοπούν, προκειμένου οι τροποποιήσεις του καταστατικού να επικυρωθούν από το ΓΕΜΗ και θα συνεχιστούν, το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος 10-15 ημερών, για να εκλεγεί το νέο διοικητικό συμβούλιο, που θα υπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης και θα παραδώσει στην κοινοπραξία.
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, αναμένεται να επικυρωθεί από τη Βουλή η σύμβαση για την παραχώρηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην κοινοπραξία DIEP GmbH-Τerminal Link SAS-Βelterra Investments Ltd, που πλειοδότησε για το 67% των μετοχών - γεγονός που θα ανοίξει το δρόμο για την εγκατάσταση των νέων επενδυτών.
Αύριο η ΟΜΥΛΕ έχει εξαγγείλει 24ωρη προειδοποιητική απεργία για τον ΟΛΘ αλλά και στάσεις εργασίας σε άλλα στρατηγικής σημασίας λιμάνια της χώρας τα οποία ως γνωστόν βρίσκονται και αυτά υπό τον έλεγχο του ΤΑΙΠΕΔ και είναι ήδη προγραμματισμένα να παραχωρηθούν σε υποψήφιους επενδυτές.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι στην πρόκληση της ΕΓΣ η ΟΛΘ αναφέρονταν τα εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "Ο.Λ.Θ. Α.Ε." (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58231004000) με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
π ρ ο σ κ α λ ε ί
τους Μετόχους της, σύμφωνα με το κ.ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (29/12/2017), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αίθουσα ΕΡΜΗΣ, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 110, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
1. Αποδοχή συμπλήρωσης της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Αποδοχή εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
3. Έγκριση τροποποίησης της από 12.09.2016 Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." και αναμόρφωση της προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου "Κάθετος άξονας 56 Εγνατίας Οδού: Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό".
4. Κατάργηση άρθρων 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 και 28 του Καταστατικού της Εταιρείας.
5. Τροποποίηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση των άρθρων 21 και 27 του Καταστατικού της Εταιρείας.
6. Προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 12 για την Επιτροπή Ελέχγου.
7. Τροποποίηση, συγχώνευση σε ενιαίο άρθρο και απλούστευση ρυθμίσεων των άρθρων 17, 18, 19 και 20 του Καταστατικού σχετικά με τη Γενική Συνέλευση.
8. Τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 9, 10, 11 και 12 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο.
9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου και άρθρου 6 του Καταστατικού περί Μετοχών.
10. Αλλαγή σκοπού και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
11. Τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.
12. Τροποποίηση, σύντμηση, απλούστευση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.
13. Παροχή έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης (μεταξύ άλλων, και κατά το Άρθρο 23Α, παράγραφος 2, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) αναφορικά με την τροποποίηση της από 27ης Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας.
14. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
15. Διάφορες Ανακοινώσεις

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter