Κυρ06162024

Last updateΔευ, 01 Ιουλ 2024 7am

Η ΕΕ επιταχύνει την ανάπτυξη αιολικών πάρκων

0aiol

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί μια ευρεία πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της ανάπτυξης έργων αιολικής ενέργειας, καθώς επιδιώκει να επιτύχει τους επιθετικούς στόχους της για τη μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανακοινώνοντας το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Αιολική Ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και υστερεί σε σχέση με τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις, ενώ φοβάται επίσης αυξημένο ξένο ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σχέδιο δράσης θα συμβάλει στη διατήρηση μιας υγιούς και ανταγωνιστικής αλυσίδας εφοδιασμού αιολικής ενέργειας, με σαφή και ασφαλή σειρά έργων, προσελκύοντας την απαραίτητη χρηματοδότηση και ανταγωνιζόμενο επί ίσοις όροις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει άμεση στήριξη εστιάζοντας σε έξι κύριους τομείς, ενθαρρύνοντας παράλληλα τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την άμβλυνση ορισμένων από τις προκλήσεις του κλάδου και τη στήριξη της ανάπτυξης.
Συνολικά, τα 27 μέλη της ΕΕ έχουν περίπου 204 GW εγκατεστημένης αιολικής ισχύος, προσθέτοντας ρεκόρ 16 GW αιολικής ενέργειας το 2022. Ενώ αυτή ήταν μια αύξηση 47% από το 2021, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι υστερούν στον στόχο να έχουν εγκατεστημένη ισχύ 500 GW έως το 2030. Σημειώνουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να προσθέσει 37 GW ετησίως για να επιτύχει τον στόχο της, ο οποίος απαιτείται για την επίτευξη του συνολικού στόχου του 42,5% έως 45% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2030.
Η υπεράκτια αιολική ενέργεια, ενώ αποτελεί μία από τις πρώτες επιτυχίες για την Ευρώπη, έχει επίσης επιβραδύνει την ανάπτυξή της. Από το σύνολο που προστέθηκε το 2022, μόνο 2,5 GW ήταν υπεράκτια αιολική ενέργεια, ανεβάζοντας το σύνολο σε 16,3 GW στον υπεράκτιο τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος της υπεράκτιας αιολικής ισχύος της Ευρώπης βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο συνέχισε να λειτουργεί το 2022, ενώ στην ΕΕ η Γαλλία εγκατέστησε το πρώτο μεγάλο υπεράκτιο αιολικό πάρκο. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεσμεύονται για περαιτέρω δυναμικότητα 111 GW, αλλά για να επιτευχθούν οι στόχοι, η ΕΕ πρέπει να εγκαταστήσει σχεδόν 12 GW ετησίως υπεράκτιας δυναμικότητας, δηλαδή 10 φορές περισσότερο από τα 1,2 GW που εγκαταστάθηκαν στην ΕΕ το 2022.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter