Παρ07122024

Last updateΠαρ, 12 Ιουλ 2024 9pm

Attica Group: Στη θυγατρική Blue Star περνά ο κλάδος ακτοπλοΐας

0attica group

Την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης με τη μορφή της απόσχισης του κλάδου της ακτοπλοΐας και την απορρόφηση του από τη θυγατρική εταιρεία Blue Star ανακοίνωσε η Attica Group.


Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 30ή Ιουνίου 2024, ενώ η εταιρία "πέραν των συμμετοχών και ακινήτων που έχει στην κυριότητά της, θα εξακολουθήσει να παρέχει, μεταξύ άλλων, διοικητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις εταιρίες του Ομίλου της".
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η "ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 27.6.2024 αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης με την μορφή της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών και της απορρόφησής του από την κατά 100% θυγατρική "BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ N.A.E." (η "Επωφελούμενη Εταιρία").
Ο κλάδος ο οποίος θα μεταβιβασθεί στην Επωφελούμενη Εταιρία προήλθε από την συγχώνευση με απορρόφηση της "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." ( "ΑΝΕΚ"). Η απόσχιση με απορρόφηση του κλάδου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του ν.δ. 1297/1972.
Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30.6.2024.
Με την ολοκλήρωση της απόσχισης, η οποία αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους, η Εταιρία πέραν των συμμετοχών και ακινήτων που έχει στην κυριότητά της, θα εξακολουθήσει να παρέχει, μεταξύ άλλων, διοικητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις εταιρίες του Ομίλου της.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη σε υλοποίηση του μεσοπρόθεσμού στρατηγικού σχεδιασμού που είχε ανακοινωθεί κατά την διαδικασία συγχώνευσης της Εταιρίας με την ΑΝΕΚ.
Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψιν τις πρόσφατες μεταβολές στο κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία σε συνεργασία με τον βασικό μέτοχο της εξετάζει σειρά εναλλακτικών για την ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές κεφαλαίου, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της μετοχικής διασποράς. Η Εταιρία θα ενημερώνει σχετικά το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter