Παρ07192024

Last updateΠαρ, 19 Ιουλ 2024 6pm

ΑΝΕΚ: Αύξηση κατά 10% του τζίρου το α’ εξάμηνο

0ANEK LINES

Αύξηση κύκλου εργασιών Ομίλου στα €81,9 εκατ. το α' εξάμηνο του 2023 έναντι €74,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022 ανακοίνωσε η ΑΝΕΚ. Παράλληλα, ανακοίνωσε και ενίσχυση μεταφορικού έργου και βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στο α’ εξάμηνο του 2023 o Όμιλος της ΑΝΕΚ ενίσχυσε το μεταφορικό έργο και τον κύκλο εργασιών του, εμφανίζοντας μειωμένες ζημιές σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2022. Στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων συνέβαλαν και οι χαμηλότερες τιμές των καυσίμων σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Ωστόσο, λόγω των ζημιών του α’ εξαμήνου -που επιβαρύνθηκε από το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος, κυρίως, λόγω αύξησης των επιτοκίων- συνεχίστηκε η επιδείνωση της κεφαλαιακής επάρκειας, με τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας στις 30.06.2023 να είναι αρνητικά κατά € 91,9 εκατ..
Σε λειτουργικό επίπεδο, το α’ εξάμηνο του 2023 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και τις αρχές Μαΐου. Στις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής τα δρομολόγια εκτελούνται κοινοπρακτικά με πλοία της εταιρείας "ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", ενώ συνεχίστηκε η εκναύλωση ενός πλοίου στο εξωτερικό.
Εκτελώντας σχεδόν τον ίδιο αριθμό δρομολογίων σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2022, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2023 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε διακίνησε συνολικά 328 χιλ. επιβάτες έναντι 257 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο (αύξηση 28%), 67 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 59 χιλ. (αύξηση 13%) και 58 χιλ. φορτηγά (όσα και το α’ εξάμηνο του 2022).
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:
Κύκλος Εργασιών
Αύξηση κατά 10% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθε σε € 81,9 εκατ. έναντι € 74,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε € 73,3 εκατ. έναντι € 64,7 εκατ.
Μικτά Κέρδη
Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 4,0 εκατ. έναντι ζημιών € 7,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 77,9 εκατ. έναντι € 81,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο. Αντίστοιχα, για την Εταιρεία τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1,0 εκατ. έναντι ζημιών € 8,5 εκατ. με το κόστος πωληθέντων να διαμορφώνεται σε € 72,3 εκατ. έναντι € 73,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022.
EBITDA
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου του α’ εξαμήνου 2023 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 2,4 εκατ. έναντι € 12,0 εκατ., ενώ αντίστοιχα, για τη Μητρική σε ζημιές € 4,4 εκατ. έναντι € 11,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022.
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθε σε € 8,9 εκατ. έναντι € 5,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022.
Καθαρά αποτελέσματα
Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 16,2 εκατ. έναντι € 22,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 16,9 εκατ. έναντι € 20,7 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την εταιρεία "ΑΤΤΙCA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", σύμφωνα με την από 26.09.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΚ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 03.08.2023 ενέκρινε ομόφωνα τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην εν λόγω συγχώνευση και πλέον ο ανωτέρω εταιρικός μετασχηματισμός τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων οργάνων των εταιρειών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter