Δευ03012021

Last updateΔευ, 01 Μαρ 2021 6pm

Ενημερωτικό για το BWM εξέδωσε το UK MCGA

0έρμα

Το UK Maritime and Coast Guard Agency (MCA) δημοσιοποίησε επικαιροποιημένο ενημερωτικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται οι συχνότερες ερωτήσεις και συνακόλουθα οι απαντήσεις τους σχετικά με την διαχείριση του θαλασσίου έρματος (BWM). Το θέμα της μη εξάπλωση μικροοργανισμών που προέρχονται από άλλες θαλάσσιες ζώνες και παρουσιάζουν χωροκατατκτικές συμπεριφορές βρίσκεται στην κορυφή καθώς αποτελεί μείζονος σημασία θέμα για την ναυτιλιακή βιομηχανία. Να σημειωθεί ότι η το κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση του θαλασσίου έρματος συνεχίζει να επεκτείνεται με νέα συστήματα διαχείρισης των υδάτων έρματος που αναπτύσσονται. Το έγγραφο εξετάζει ερωτήσεις σχετικά με μια ποικιλία από τρέχοντα θέματα, όπως η εφαρμογή της ρύθμισης σε διαφορετικούς τύπους πλοίων, απαιτήσεις επιθεώρησης και πιστοποίησης, απαιτήσεις ανταλλαγής νερού έρματος (BWE), συστήματα επεξεργασίας νερού έρματος (BWTS), εναλλακτικές λύσεις για την εκπλήρωση των προτύπων D1 ή D2, χειρισμός ιζημάτων και πολλά άλλα.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter