Δευ03012021

Last updateΔευ, 01 Μαρ 2021 5pm

Οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Ναυτιλίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου

KATSAFADOSNEO

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/24/2021 στον Υφυπουργό Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Κατσαφάδο ανατέθηκαν (άρθρο 1) από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη «η άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής»

Σύμφωνα με το άρθρο 2 στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνονται:
α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και
στ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.
Η αρμοδιότητα της περ. (ε) μπορεί να ασκείται και από τον Υπουργό.
Στο άρθρο 3 της σχετικής απόφασης αναφέρεται ότι: Εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες του Υφυπουργού και παραμένουν στον Υπουργό:
α) Η νομοθετική πρωτοβουλία και
β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους»

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter