Σαβ07042020

Last updateΣαβ, 04 Ιουλ 2020 9am

Διευκρινίσεις ΟΛΠ για τον Φιλικό Διακανονισμό

olp logo 6578

Την ταυτότητα της σύμβασης παραχώρησης για την κατασκευή του Προβλήτα ΙΙΙ (Φιλικός Διακανονισμός), έδωσε νωρίτερα σήμερα στη δημοσιότητα ο ΟΛΠ, με σχετική ανακοίνωσή του στην οποία μεταξύ άλλων τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμφωνία αυτή, ουδεμία σχέση έχει με την επιχειρούμενη διαδικασία πώλησης του 67% των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ, για το οποίο θέμα τα θεσμικά όργανα του ΟΛΠ Α.Ε. είχαν υποβάλλει διαφορετικές προτάσεις. Ειδικότερα ο ΟΛΠ αναφέρει τα εξής:

«Με τη Σύμβαση Παραχώρησης (Β΄ Τροποποίηση, μέσω Φιλικού Διακανονισμού) μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε., η οποία αποτελεί μία νέα επιχειρηματική – επενδυτική Συμφωνία ενισχύεται η καθαρά παρούσα αξία και η κερδοφορία του Οργανισμού, του οποίου τα νέα δεδομένα είναι τα ακόλουθα:

1. Ύψος Επένδυσης (2015 – 2021) 230.000.000 €
2.

Ετήσια έσοδα ΟΛΠ Α.Ε. κατά το έτος 2021

(μεταβλητό αντάλλαγμα Σύμβασης)

100.814.280 €
3.

Ετήσια έσοδα ΟΛΠ Α.Ε. για το έτος 2021

(σταθερό αντάλλαγμα Ι και ΙΙ Σύμβασης)

    8.500.000 €

 

  Σύνολο ετήσιων εσόδων ΟΛΠ Α.Ε. (το 2021) (3 + 4) 109.314.280 €
4.

Ποσοστό ετήσιου μεταβλητού ανταλλάγματος το 2021

(επί των συνολικών εσόδων της ΣΕΠ Α.Ε.)

24,5% σταθερό
5.

Καθαρά Παρούσα Αξία Σύμβασης το 2021

(αισιόδοξο σενάριο)

1.013.000.000 €
6.

Καθαρά Παρούσα Αξία Σύμβασης το 2021

(απαισιόδοξο σενάριο)

678.000.000 €
7.

Αναμενόμενη ετήσια δυναμικότητα Σύμβασης το 2021

σε Προβλήτα ΙΙ & Προβλήτα ΙΙΙ (TEU=εμπορευματοκιβώτια 20π)

6.200.000 TEU

(από 3.700.000)

8. Εγγυημένη δυναμικότητα το 2021 4.750.000 TEU
9. Ελάχιστη εγγυημένη δυναμικότητα Σύμβασης 3.087.000 TEU
10. Ποινή παραβίασης ελάχιστης εγγυημένης δυναμικότητας

18 € ανά TEU

σε τιμές βάσης 2009

11. Εγγυητικές Επιστολές 103.400.000 €
12. Έκταση Νέων Προβλητών 135.590 τ.μ.

Επιπλέον των πιο πάνω συμφωνήθηκαν και τα ακόλουθα:

Α.: Κατασκευάζεται στον Προβλήτα ΙΙΙ ο νέος Προβλήτας Πετρελαιοειδών για λογαριασμό του ΟΛΠ Α.Ε. με χρηματοδότηση της ΣΕΠ Α.Ε. σε έκταση 12.000 τ.μ. Η αποπληρωμή θα γίνει από τον ΟΛΠ Α.Ε. σε 22 χρόνια με 2ετη περίοδο χάριτος. Ο Προβλήτας θα τελεί υπό την αποκλειστική διαχείριση του ΟΛΠ Α.Ε. Παραγράφονται τα οφειλόμενα από τον ΟΛΠ Α.Ε. ποσά μετακίνησης δικτύων (14.600.000 €).

Β.: Κατά την κατασκευή θα εγκιβωτισθούν 260.000 κ.μ. βυθολάσπης από εκβαθύνσεις και μικρά έργα του κεντρικού λιμένα του ΟΛΠ. Το κόστος περιβαλλοντικής προετοιμασίας θα καλυφθεί από τη ΣΕΠ Α.Ε. Πρόκειται για βασικό αναπτυξιακό υποστηρικτικό σημείο των νέων έργων του ΟΛΠ Α.Ε.

Γ.: Ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο όλες οι (ερμηνευτικά) παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τις πρότεινε το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. και τις αποδέχτηκε η ΣΕΠ Α.Ε.

Δ.: Η ρήτρα του ελάχιστου εγγυημένου ανταλλάγματος για μετά το 2021 υποκαταστάθηκε από τη ρήτρα της ελάχιστης εγγυημένης δυναμικότητας με σταθερό το ποσοστό υπολογισμού ανταλλάγματος (24,5%). Το ελάχιστο εγγυημένο αντάλλαγμα ήδη μετά το 2013 υπολείπεται του πραγματικού. Το 2021 το ελάχιστο εγγυημένο προβλεπόταν στα 50,84 εκ. ευρώ, ενώ το πραγματικό μετά τη νέαΣυμφωνία θα ανέρχεται στα 100,81 εκ. ευρώ.

Ε.: Με τα πιο πάνω έργα και τα νέα έργα του ΟΛΠ Α.Ε., το λιμάνι του Πειραιά (ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε.) θα μπορεί να δέχεται πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων νέας γενιάς (άνω των 15.000 TEU ανά πλοίο) και μαζί με τον Προβλήτα Ι του ΟΛΠ Α.Ε. θα μπορεί να εξυπηρετεί άνω των 7.200.000 TEU.

ΣΤ.: Από την έναρξη της Α΄ Σύμβασης Παραχώρησης (2009) μέχρι σήμερα η ΣΕΠ Α.Ε. έχει καταβάλει στον ΟΛΠ Α.Ε. 184.891.050 € (50 εκ. ως προκαταβολή και 134,89 εκ. ως ετήσια ανταλλάγματα).

Ζ.: Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. και η εφαρμογή των όρων διαφάνειας που ετέθησαν, διήρκεσαν δύο χρόνια. Η Συμφωνία αυτή ουδεμία σχέση έχει με την επιχειρούμενη διαδικασία πώλησης του 67% των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ, για το οποίο θέμα τα θεσμικά όργανα του ΟΛΠ Α.Ε. είχαν υποβάλλει διαφορετικές προτάσεις».

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter