Τετ08042021

Last updateΤετ, 04 Αυγ 2021 2pm

Επισημάνσεις ESPO επι σχεδίου της TRAN

Bulk carrier 1

Συζητείται αύριο Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (TRAN) το σχέδιο έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τα τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα για πιο αποτελεσματικές και καθαρότερες θαλάσσιες μεταφορές.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) πιστεύει ότι το σχέδιο έκθεσης συμβάλλει με θετικό τρόπο στον προβληματισμό σχετικά με τους τρόπους για να καταστούν οι θαλάσσιες μεταφορές καθαρότερες και αποδοτικότερες καθώς και ο ρόλος των λιμένων σε αυτό.
Επίσης εκτιμά ιδιαίτερα την αναγνώριση του βασικού ρόλου που διαδραματίζουν οι θαλάσσιες μεταφορές και οι λιμένες στην οικονομία της ΕΕ. Οι θαλάσσιοι λιμένες της Ευρώπης χαιρετίζουν την έκκληση του εισηγητή να υπάρξουν περισσότεροι δημοσιονομικοί πόροι στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την επίτευξη αλλαγής του τρόπου μεταφοράς και για την επίτευξη του στόχου της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και το αίτημα της Επιτροπής να προωθήσει τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, στην ίδια βάση με τις σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές πλωτές οδούς, ως βιώσιμη εναλλακτική λύση στις οδικές και αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Η πρόταση για την απλούστευση των κριτηρίων πρόσβασης των θαλάσσιων αρτηριών, ιδίως για τις συνδέσεις μεταξύ λιμένων εκτός του κεντρικού δικτύου, και με την παροχή σημαντικής χρηματοδοτικής στήριξης για τις θαλάσσιες συνδέσεις ως εναλλακτική λύση στις χερσαίες μεταφορές, αποτελεί επίσης ένα πολύ θετικό βήμα προόδου.
Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η έκθεση, ο ESPO προτείνει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη για μια προσέγγιση βασισμένη σε στόχους στη θαλάσσια πρωτοβουλία FuelEU και να αναπτυχθεί μια υποστηρικτική πολιτική για την ανάπτυξη και τη χρήση της παροχής ενέργειας στην ξηρά, επιτρέποντας παράλληλα ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις. Επιπλέον, υποστηρίζει τους συνασπισμούς μεταξύ όλων των ναυτιλιακών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων ενέργειας, για την ανάπτυξη των αποτελεσματικότερων οδών για τον οικολογικό ανάπτυξη της ναυτιλίας. Τέλος πιστεύει επίσης ότι ο ρόλος του LNG ως καυσίμου μετάβασης θα πρέπει να αναγνωριστεί καλύτερα.
Το σχέδιο της έκθεσης της Karima Delli, προέδρου της επιτροπής TRAN και εισηγήτριας θα συζητηθεί στην επιτροπή TRAN στις 28 Οκτωβρίου. Η προθεσμία για τις τροπολογίες λήγει στις 6 Νοεμβρίου και η έκθεση θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια στις αρχές του επόμενου έτους.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter