Σαβ07042020

Last updateΣαβ, 04 Ιουλ 2020 9am

Παρέμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον «φιλικό διακανονισμό» Cosco-ΟΛΠ

cosco-olp

Παρέμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον έλεγχο που διενεργεί σχετικά με τον φιλικό διακανονισμό Cosco-ΟΛΠ, έκαναν οι εργαζόμενοι στα λιμάνια.

Αναλυτικότερα, με συντονισμό της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), η Ένωση Τεχνικών Και Χειριστών Υπαλλήλων ΟΛΠ(ΕΤΧΥ/ΟΛΠ) , η Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ και η Ένωση Μονίμων Υπαλλήλων ΟΛΠ(ΕΜΥ/ΟΛΠ) υπέβαλαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπόμνημα, βασικά σημεία του οποίου είναι:

- Η παραβίαση γενικών αρχών του Ενωσιακού Δικαίου, ως προς την σύναψη της τροποποιητικής σύμβασης.

- Η αναστολή καταβολής του εγγυημένου ανταλλάγματος που οδηγεί σε παράνομες κρατικές ενισχύσεις προς την ΣΕΠ (Cosco).

- Η μείωση των εσόδων για τον ΟΛΠ που προκύπτει από την αναστολή καταβολής του εγγυημένου ανταλλάγματος εκ μέρους της ΣΕΠ, με περαιτέρω συνέπεια αυτής της μείωσης, αναλογικά υπολογιζόμενης, την απώλεια άμεσων δημοσίων εσόδων.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς θα παρέμβουν στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. , στην ελληνική βουλή και στο ευρωκοινοβούλιο, τόσο για τον «φιλικό διακανονισμό» όσο και για την πρόθεση του υπουργείου Ναυτιλίας και του ΤΑΙΠΕΔ για πώληση του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ και του ΟΛΘ.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter