Τετ08052020

Last updateΤετ, 05 Αυγ 2020 7am

Ο ESPO χαιρετίζει τις οδηγίες του EMSA και του ECDC για ασφαλή και βιώσιμη αποκατάσταση των δραστηριοτήτων κρουαζιέρας

0Genova

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσίευσαν από κοινού τις κατευθυντήριες γραμμές covid-19 της ΕΕ για τα κρουαζιερόπλοια. O ESPO χαιρετίζει την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο EMSA για την εκπόνηση αυτής της χρήσιμης και έγκαιρης καθοδήγησης βάσει στόχων και υποστηρίζει τις συστάσεις που περιγράφονται στο έγγραφο. Η καθοδήγηση δεν αποσκοπεί στην παροχή κανονιστικών λύσεων. Αντίθετα, βοηθά τους ενδιαφερόμενους να καθορίσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την αντιμετώπιση των εντοπισμένων κινδύνων που συνδέονται με την πανδημία COVID-19. O ESPO αναμένει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα αλλάξουν και θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις και τα μέτρα πολιτικής που σχετίζονται με το COVID-19.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ζητήθηκε η γνώμη του ESPO και συνέβαλε ενεργά στην ανάπτυξη αυτής της καθοδήγησης, η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ασφαλούς και βιώσιμης αποκατάστασης της κυκλοφορίας κρουαζιέρας στην ΕΕ.
Καίριας σημασίας, η καθοδήγηση θέτει την κύρια ευθύνη για την πρόληψη και τον περιορισμό των εστιών στους φορείς εκμετάλλευσης κρουαζιέρας και περιέχει σημαντικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να συντονίζουν και να συνεργάζονται με τους φορείς διαχείρισης λιμένων και τα κράτη λιμένα.
Ταυτόχρονα, η καθοδήγηση αναγνωρίζει ότι η ασφαλής λειτουργία ενός κρουαζιερόπλοιου απαιτεί συνήθως τη συμμετοχή διαφόρων μερών, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας που διαχειρίζεται το πλοίο, τον πλοίαρχο και το πλήρωμα του πλοίου, του λιμένα και του τερματικού σταθμού όπου θα ελλιμενιστεί το πλοίο, του κράτους του οποίου φέρει η σημαία του πλοίου (κράτος σημαίας) και του κράτους που επισκέπτεται το πλοίο (κράτος λιμένα). Η συνεργασία αυτών των κύριων ενδιαφερόμενων μερών είναι ουσιαστικής σημασίας για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η επιδημία του COVID-19.

Δεν είναι αρκετές οι προσπάθειες

Ενώ η ΕΕ εξετάζει τα σημαντικά ζητήματα περί του επαναπατρισμού των επιβατών αλλά και των αλλαγών του πληρώματος, ο ESPO πιστεύει ότι αυτή η καθοδήγηση δεν επαρκεί για την επίλυση της συνεχιζόμενης κρίσης όσον αφορά την αλλαγή των πληρωμάτων στην τρέχουσα κατάσταση. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να αναπτυχθούν κοινές λύσεις για την αντιμετώπιση αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης.
Οι ευρωπαϊκοί θαλάσσιοι λιμένες , σημειώνει ο ESPO πιστεύουν ακράδαντα ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την ανάπτυξη αυτής της καθοδήγησης θα αφήσουν τους ευρωπαίους ενδιαφερόμενους φορείς και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων καλύτερα προετοιμασμένους για πιθανές μελλοντικές εξελίξεις σε αυτήν την κρίση.
"Οι ευρωπαϊκοί λιμένες δεσμεύονται να συμβάλουν στην ασφαλή, βιώσιμη και ανθεκτική ανάκαμψη μετά το COVID-19. Η ασφαλής και βιώσιμη αποκατάσταση των επιχειρήσεων κρουαζιέρας είναι για ορισμένα λιμάνια ένα ουσιαστικό μέρος αυτού. Θα είναι σημαντικό να εργαστούμε για ίσους όρους ανταγωνισμού στις προσεγγίσεις και τα μέτρα για την επανεκκίνηση, όταν είναι δυνατόν, των δραστηριοτήτων κρουαζιέρας, παρά τις εθνικές πολιτικές για τη διαχείριση αυτής της κρίσης στον τομέα της υγείας. Αυτή η καθοδήγηση είναι ένα πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία και θα βοηθήσει τους φορείς εκμετάλλευσης κρουαζιέρας σε αυτή τη διαδικασία», σχολίασε η Isabelle Ryckbost, Γενική Γραμματέας του ESPO.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter