Τετ06032020

Last updateΤετ, 03 Ιουν 2020 2pm

Προτάσεις του ΕΒΕΠ για το ΓΕΜΗ

doseis 000

Στο πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου με τον τίτλο «Γενικό Εμπορικό Μητρώο», το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς διατυπώνει παρακάτω με συνοπτικό τρόπο τις θέσεις του για όσες μεταβολές, κατά την άποψη των Υπηρεσιών του, δημιουργούν δυσλειτουργίες και χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης ή και διόρθωσης.
1.Ιδρύονται (άρθρο 3 παρ. 2.β ) ειδικές υπηρεσίες ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορούν στις εταιρείες του Ν.3182/2003 και 959/1979. Η παρουσία της πειραϊκής ναυτιλιακής κοινότητας αλλά και των επικουρικών στην ελληνική ακτοπλοΐα και ποντοπόρο ναυτιλία επιχειρήσεων, όπως αυτή εμφανίζεται στο «Τμήμα Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων και Ναυπηγοεπισκευής» που δημιούργησε το Ε.Β.Ε.Π. με την έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ήδη λειτουργεί με επιτυχία από το 2017, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποτελεί κατά την άποψή μας, σπουδαίο λόγο ώστε να ορισθεί η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΠ η αποκλειστικά αρμόδια για την καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ των πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων των ως άνω επιχειρήσεων. Η ΥΓΕΜΗ του ΕΒΕΠ αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση, ως καθύλην αρμόδια, να ενημερώνει ηλεκτρονικά τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλασσίου Τουρισμού και της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για όλες τις ως άνω πράξεις, στοιχεία ή δηλώσεις που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα.
2.Δεν έχει περιληφθεί στη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 4 που αφορά στην κατά τόπον επιμελητηριακή αρμοδιότητα του Ε.Β.Ε.Π., ο Δήμος Λαυρεωτικής, οι επιχειρήσεις του οποίου, καθώς και ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου, παραδοσιακά και επί σειρά δεκαετιών (με Βασιλικό Διάταγμα) αποτελούν δυναμικό και αναπόσπαστο κομμάτι της Πειραϊκής Επιμελητηριακής Κοινότητας με πλήθος δράσεων, παρεμβάσεων, ενεργειών και συμμετοχής στις δραστηριότητες του ΕΒΕΠ.
3.Προβλέπεται (άρθρο 27 παρ. 3) η χορήγηση από τις αρμόδιες ΥΓΕΜΗ του Πιστοποιητικού Καλής Λειτουργίας (GOOD STANDING), η εγκυρότητα του οποίου όμως είναι αναγκαίο να προστατευθεί και να διασφαλιστεί ενόψει της εφαρμογής των αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων πράξεων και στοιχείων των επιχειρήσεων χωρίς τη διενέργεια των προβλεπόμενων μέχρι σήμερα, ελέγχων πληρότητας και νομιμότητας.
4.Επισημαίνουμε επίσης ότι στο άρθρο 29 παρ. 2 ορίζεται ότι τα τέλη που καταβάλλονται στις ειδικές ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, αποτελούν εξ ολοκλήρου πόρους του ΥΓΕΜΗ. Θεωρούμε ορθότερο να αποτυπωθεί ότι τα παραπάνω τέλη ΓΕΜΗ, αποτελούν εξ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων των οποίων άλλωστε οι ΥΓΕΜΗ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δομής και οργάνωσής τους, άρτια στελεχωμένες από το υπαλληλικό δυναμικό τους. Σχετικά προτείνουμε επιπλέον (άρθρο 4 παρ.2ι) η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού, εκτός της λογιστικής παρακολούθησης και του ελέγχου της είσπραξης και κατανομής των εσόδων από τα τέλη ΓΕΜΗ και ΥΜΣ (όπως άλλωστε αυτό ισχύει και σήμερα ), να περιλαμβάνει επίσης και τον έλεγχο των εξόδων όχι μόνο της ΥΓΕΜΗ και ΥΜΣ (κάτι το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο) αλλά συνολικά των εξόδων λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου.
Συμπερασματικά από τα ως άνω θεωρούμε ότι το Σχέδιο Νόμου ΓΕΜΗ με τις θετικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες επιχειρεί, παρά τις μεμονωμένες δυσλειτουργίες και παραλείψεις, πρέπει να έχει ως στόχο την ουσιαστική σύγκλιση με το πνεύμα και τον προσανατολισμό του ισχύοντος Ν. 3419/2005 που αντιμετωπίζει το ΓΕΜΗ ως ένα σημαντικό εργαλείο για την στήριξη της Επιχειρηματικής Κοινότητας άρρηκτα εξαρτώμενης και συνδεδεμένης με τον Επιμελητηριακό θεσμό. Τα Επιμελητήρια στέκονται δίπλα στους ανθρώπους που επιχειρούν, χωρίς να επιβαρύνουν καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό, εκτός λοιπόν από κέντρα εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών, μπορεί να γίνουν «κέντρα ψηφιακών γνώσεων» με «δομές στήριξης των επιχειρήσεων». Το ΕΒΕΠ αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη και εργαλείο στήριξης της αγοράς, που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στηρίζει το δίπτυχο «βιώσιμες επιχειρήσεις - υγιή Επιμελητήρια».

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter