Παρ10232020

Last updateΠεμ, 22 Οκτ 2020 11pm

Στα 2,72 δισ. ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 5μηνο

TtE photo 12

Έλλειμμα 2,7 δισ. ευρώ παρουσίασε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2015 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αυξημένο κατά 122 εκατ. ευρώ έναντι εκείνου της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αντιθέτως, το ισοζύγιο αγαθών παρουσίασε βελτίωση, η οποία υπεραντιστάθμισε τη μικρή μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 910 εκατ. ευρώ, λόγω του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων και για εισαγωγές καυσίμων.

Αντιθέτως, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκε. Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία έμειναν σχεδόν στάσιμες, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 7,9%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε σε μικρό βαθμό, καθώς σημειώθηκε μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2015, οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 27,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014 και οι αντίστοιχες εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15% (στα 2,2 δισ. ευρώ).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2015, συρρικνώθηκε, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών που αφορούν εισοδήματα από επενδύσεις (τόκους, μερίσματα, κέρδη) και της μείωσης των καθαρών λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων. Επίσης, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε μεγαλύτερο έλλειμμα σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2014.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2015, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα 473 εκατ. ευρώ, κατά 962 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2014.

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2015 κατέγραψε έλλειμμα 2,3 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,2 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2014.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2015, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων από άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση 108 εκατ. ευρώ, ενώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν αύξηση κατά 15 εκατ. ευρώ.

Το Μάιο του 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 407 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 299 εκατ. ευρώ το Μάιο του 2014.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 476 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Μαΐου του 2014, λόγω του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορές καυσίμων, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 159 εκατ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου των μεταφορών (θαλασσίων και λοιπών).

Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 124 εκατ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης κατά 13,2% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών το Μάιο και της ανόδου των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 17%.

 

Πηγή: www.in.gr

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter