Παρ02262021

Last updateΠαρ, 26 Φεβ 2021 10am

Τριανταένα οργανισμοί χαιρετίζουν απόφαση του Ε.Κ. για το RRF

Bulk carrier 1

Τριανταένα οργανισμοί, εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία χαιρετίζουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο ενέκρινε τη συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση μηχανισμού αποκατάστασης και ανθεκτικότητας (RRF).
Με προϋπολογισμό 672,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το RRF είναι το κύριο μέσο της ΕΕ για την ανάκαμψη από την κρίση που προκλήθηκε από το COVID-19.
Ενώ πλήττεται σκληρά από την πανδημία και τα διάφορα περιοριστικά μέτρα, ο τομέας των μεταφορών απέδειξε τον κρίσιμο ρόλο του στην προμήθεια αγαθών και στην κυκλοφορία των προσώπων και, ως εκ τούτου, απέδειξε την αδιαλλαξία του για μια λειτουργική Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι υπογεγραμμένες ευρωπαϊκές ενώσεις που εκπροσωπούν τις μεταφορές, τους διαχειριστές υποδομής, τους φορείς εκμετάλλευσης, τους εργαζομένους σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και την εφοδιαστική, τους αναδόχους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους παρόχους υπηρεσιών εφοδιαστικής, τους φορτωτές, τους χρήστες, τα ναυπηγεία και τους προμηθευτές εξοπλισμού στον ναυτιλιακό τομέα, τους λιμένες, τις εσωτερικές πλωτές οδούς, τους σιδηροδρόμους, την οδό, την ποδηλασία, τις αερομεταφορές, τους αερολιμένες και τις διατροπικές τομείς, καθώς και την υποστήριξη των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων, καλούν από κοινού τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι ο τομέας των μεταφορών λαμβάνει δεόντως υπόψη τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας:
-Τονίζουν ότι οι τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή στους πολίτες της ΕΕ των αγαθών και της κινητικότητας που είναι απαραίτητα για την υγεία και την ευημερία τους και θα αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες για μια βιώσιμη και ανθεκτική ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας•
-Επαναλαμβάνουν ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ζητεί μείωση κατά 90% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις μεταφορές, η οποία απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών και στόλους•
-Τονίζουν ότι οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας για την Ευρώπη να καταστεί μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την αύξηση της βιωσιμότητας του τομέα των μεταφορών• να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη ΙΙ» δεν επαρκεί για να καταστεί δυνατή η αναγκαία μετατροπή•
-Καλούν τα κράτη μέλη να προωθήσουν, στο πλαίσιο των σχεδίων τους για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, μέτρα που θα διευκολύνουν τις οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμες μεταφορές και την ψηφιοποίηση στους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής, μέτρα για την προώθηση της συνοχής και της συνδεσιμότητας, την προώθηση βιώσιμων πόλεων και περιφερειών, την υποστήριξη της δίκαιης μετάβασης, τη στήριξη στρατηγικών για πιο διαφοροποιημένες βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης, καθώς και μέτρα προετοιμασίας του εργατικού δυναμικού των μεταφορών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που βασίζεται σε κοινωνικό διάλογο χωρίς αποκλεισμού•
-Καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την προβολή των οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμων μέτρων μεταφορών κατά την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
Οι οργανισμοί είναι οι: ACI EUROPE – Airports Council International Europe; ASECAP – European Association of Operators of Toll Road Infrastructures; BPO – Baltic Ports Organisation; CLECAT – European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services; CLIA EUROPE – Cruise Lines International Association; CPMR – Conference of Peripheral Maritime Regions ; DYVOLVE – Consulting in Sustainable Urban Mobility; EBU – European Barge Union; ECASBA – European Community Association of Shipbrokers and Agents; ECG – Association of European Vehicle Logistics; ECSA – European Community Shipowners’ Associations; EFIP – European Federation of Inland Ports; EMPA – European Maritime Pilots’ Association; ERF –European Union Road Federation; ERFA – European Rail Freight Association; ESC – European Shippers’ Council; ESPO - European Sea Ports Organisation; ESPORG – European Secure Parking Organisation; ETA – European Tugowners Association; ETF – European Transport Workers’ Federation; EuDA – European Dredging Association; EUROPLATFORMS – European Association of Logistics Platforms; FEPORT – Federation of Private Port Operators and Terminals; FIEC – European Construction Industry Federation; INE – Inland Navigation Europe; IWI – Inland Waterways International; POLIS – European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions; SEA EUROPE – the voice of civil and naval (maritime technology) industries in Europe; UETR – European Road Haulers Association; UIP - International Union of Wagon Keepers; UITP – International Association of Public Transport; UNISTOCK – European association of professional portside storekeepers for agribulk commodities.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter