Τετ08042021

Last updateΤετ, 04 Αυγ 2021 10pm

Επιστροφή στην «κανονικότητα» για τη ζώνη Σένγκεν

0segen

Οι ευρωβουλευτές, σε ψήφισμα που υιοθέτησαν την Παρασκευή με 520 ψήφους υπέρ, 86 κατά και 59 αποχές, εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τους εναπομείναντες εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους στη ζώνη Σένγκεν και τις επιπτώσεις τους σε ανθρώπους και επιχειρήσεις.
Τονίζουν ότι η γρήγορη και συντονισμένη επιστροφή σε μια πλήρως λειτουργική ζώνη Σένγκεν είναι υψίστης σημασίας προκειμένου αφενός να διατηρηθεί η ελευθερία της μετακίνησης, ένα από τα κυριότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αφετέρου να διασφαλιστεί η οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ μετά την πανδημία. Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν οποιαδήποτε μη συντονισμένη, διμερή δράση από μεμονωμένα κράτη μέλη και υπογραμμίζουν την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης στο εκ νέου άνοιγμα των συνόρων.
Το ΕΚ ζητά επίσης να ανοίξει επειγόντως η συζήτηση για το σχέδιο ανάκαμψης για τη ζώνη Σένγκεν, προκειμένου ο οποιοσδήποτε προσωρινός εσωτερικός έλεγχος να μην αποκτήσει ατύπως μόνιμο χαρακτήρα. Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ενδεχόμενου δεύτερου κύματος.
Ο πρόεδρος (και εισηγητής) της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ Juan Fernando López Aguilar (Σοσιαλιστές, Ισπανία) δήλωσε τα εξής: «Αν και η ολοένα αυξανόμενη άρση των περιορισμών στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι καλό νέο, ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται δεν είναι ο πλέον κατάλληλος. Αν δεν επιστρέψουμε σε μια πλήρως λειτουργική ζώνη Σένγκεν θα μας λείπει πάντα μια πέτρα στα θεμέλια της ανάκαμψης. Η πλήρης αποκατάσταση της ελεύθερης μετακίνησης, η απουσία διακριτικής μεταχείρισης, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη είναι ύψιστης σημασίας και βασικές αξίες της ΕΕ».
Το μέλλον της ζώνης Σένγκεν: νέα διακυβέρνηση και διεύρυνση
Χρειάζεται μεσοπρόθεσμα, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, να σκεφτούμε πώς να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών για να διασφαλίσουμε μια πραγματική Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της ζώνης Σένγκεν. Υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων, καλούν την Επιτροπή να προτείνει μία μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της ζώνης Σένγκεν.
Το ΕΚ ζητά επίσης από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση της ζώνης Σένγκεν και να προχωρήσει η ένταξη της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Κροατίας.
Μέτρα για τους διασυνοριακούς και εποχικούς εργαζόμενους
Το ΕΚ ζητά επείγουσα δράση για τη διαφύλαξη των συνθηκών υγιεινής, της ασφάλειας και της δίκαιης εργασίας για διασυνοριακούς και εποχικούς εργαζόμενους εν μέσω πανδημίας.
Η κρίση του COVID-19 έχει φέρει στο φως και επιδεινώσει τα φαινόμενα κοινωνικού ντάμπινγκ και την ήδη ανασφαλή εργασιακή κατάσταση πολλών μετακινούμενων εργαζόμενων στην ΕΕ στην αγροδιατροφική παραγωγή, στον κατασκευαστικό τομέα και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Σε ψήφισμά που υιοθέτησε την Παρασκευή, το ΕΚ παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει την κατάσταση όσον αφορά τις συνθήκες υγιεινής, την ασφάλεια και την υγεία των διασυνοριακών και εποχικών εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που δρουν ως μεσάζοντες και των υπεργολάβων, προκειμένου να αναγνωριστούν αδυναμίες στις υφιστάμενες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες, και πιθανώς να αναθεωρηθούν. Το ψήφισμα ζητά μία άμεση και ισορροπημένη συμφωνία για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος χρειάζεται για την καταπολέμηση της κοινωνικής απάτης και της κατάχρησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Χρειάζονται επείγοντα μέτρα για την προστασία εποχικών και διασυνοριακών εργαζομένων
Οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν την Επιτροπή να δημοσιεύσει νέες, συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τους διασυνοριακούς και εποχικούς εργαζόμενους στο πλαίσιο της κρίσης του COVID-19, να προτείνει μακροπρόθεσμες λύσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών υπεργολαβίας, και να διασφαλίσει ότι θα δοθεί προτεραιότητα στον να γίνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (EAE) πλήρως λειτουργική. Τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τις δυνατότητες των επιθεωρήσεων εργασίας και να διασφαλίσουν ποιοτική στέγαση, η οποία θα πρέπει να διαχωριστεί από την αμοιβή των εργαζομένων, τονίζεται στο κείμενο.
Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 593 ψήφους υπέρ, 34 κατά και 38 αποχές.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter