Κυρ03072021

Last updateΣαβ, 06 Μαρ 2021 10am

Απόφαση: Μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου τα μέτρα για την ακτοπλοΐα

plakiot21

Παράταση των μέτρων στήριξης της ακτοπλοΐας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προβλέπει απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ 3776/8-9-2020 «Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A’ 86), ορίζεται έως την 30.09.2020»
Αυτό σημαίνει ότι ο Υπουργός υπογράφει με ακτοπλοϊκές εταιρείες συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Ειδικότερα το άρθρο 1 του νόμου 4684/2020 προβλέπει ότι «Για χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας και έως τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, προς τον σκοπό της διασφάλισης της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών, δύναται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να συνάπτονται συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως τις 30 Απριλίου 2020 για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δρομολογίου ή δρομολογίων».

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter