Πεμ05282020

Last updateΠεμ, 28 Μαϊ 2020 9pm

Αυξημένες πωλήσεις από την Attica Group το πρώτο τρίμηνο του 2018

atticagroup

Βελτιωμένα είναι τα αποτελέσματα της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG) για το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Ειδικότερα, οι Ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 49,43 εκατ. έναντι Ευρώ 44,83 εκατ. το α’ τρίμηνο 2017 (αύξηση 10,3%) ενώ βελτιώθηκαν σημαντικά τα αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία παρουσιάζουν ζημίες Ευρώ 1,33 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 4,00 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Η απόκλιση στο EBITDA μεταξύ των δύο τριμήνων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου, και σημειώθηκε παρά την αυξητική πορεία των τιμών των καυσίμων κατά το α’ τρίμηνο 2018.

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και οι τρείς πρώτοι μήνες του έτους παρουσιάζουν τη χαμηλότερη κίνηση από τα υπόλοιπα τρίμηνα του έτους.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018 διακινήθηκαν με τα πλοία του Ομίλου συνολικά 603 χιλ. επιβάτες, έναντι 535 χιλ. το α΄ τρίμηνο 2017, 92 χιλ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 79 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και 73 χιλ. φορτηγά οχήματα έναντι 68 χιλ. το α΄ τρίμηνο 2017. Εκτελέστηκαν συνολικά 1,1% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2017.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Στις 25 Μαΐου 2018 η Εταιρία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (50,30%) της ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ Α.Ν.Ε. (HSW).

Η Διοίκηση της Εταιρίας προχωρεί άμεσα στη λειτουργική ενσωμάτωση της HSW στην Attica Group και αναμένει εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες συμβατικές ενέργειες για την απόκτηση επιπρόσθετου ποσοστού 48,53% από τις «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.», διαμορφώνοντας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της HSW σε 98,83%.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter