Κυρ09272020

Last updateΣαβ, 26 Σεπ 2020 5pm

Σε συνθήκες ασφυξίας η ΝΕΛ!

NELLINES

Μειωμένα έσοδα και υψηλές ζημίες  ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2014 η ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου. Τα έσοδα σε επίπεδο ομίλου στο εννεάμηνο ανήλθαν στα 30,57 εκατ. ευρώ έναντι 41,32 εκατ. ευρώ πέρυσι και σε επίπεδο εταιρείας στα 23,7 εκατ. ευρώ έναντι 24,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Επίσης οι ζημίες προ φόρων του ομίλου ανήλθαν  στα  15,33 εκατ. ευρώ έναντι 15,34 εκατ. ευρώ πέρυσι και σε επίπεδο εταιρείας στα 6,95 εκατ. ευρώ έναντι 10,13 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των πλοίων του Ομίλου για την περίοδο 1.1-30.09.2014 ήταν ζημιογόνο κατά 4,58 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,96 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι. Σε επίπεδο Εταιρείας τα λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1-30.09.2014 ανήλθαν σε ζημιές 2,21 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,78 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Επιπλέον στα  35,06 εκατ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2014 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου της ΝΕΛ έναντι 23,29 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2013. Τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού ανέρχονται σε 15,12 εκατ. ευρώ έναντι 14,27 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2013.

Αντίστοιχα σε επίπεδο Εταιρείας το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε στα  28,98 εκατ. ευρώ (2013: 19,82 εκατ. ευρώ) έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 45,59 εκατ. ευρώ (31.12.2013: 39,78 εκατ. ευρώ).

Η εταιρεία όπως σημειώνεται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εννεάμηνου αντιμετωπίζει συνθήκες  ασφυξίας και επιρρίπτει ευθύνες γι αυτό στο τραπεζικό σύστημα γενικά και στην Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα.
Επίσης αναφερόμενη στην  απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Αιγαίου να την κηρύξει έκπτωτη από τις γραμμές Θεσσαλονίκη/Καβάλα, Λήμνος, Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Ικαρία, και Λαύριο, Ψαρά, Μεστά Χίου,  επαναλαμβάνει ότι η ίδια κατήγγειλε τη σύμβαση με το Υπουργείο, στη συνέχεια αναφέρεται στις δικαστικές κινήσεις που έχει κάνει προκειμένου να καταστεί άκυρη η απόφαση του ΥΝΑ.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter