06Ο Γεώργιος Α. Γράτσος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942. Πλοιοκτήτης τρίτης γενιάς, Ναυπηγός απόφοιτος του ΜΙΤ (1965) και με Διδακτορικό για τις Διακυμάνσεις της Ναυλαγοράς από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Highest Honors).

Δημόσιες θέσεις:

-Πρόεδρος της HELMEPA (Hellenic Marine Environment Protection Association)

Μέλος στα Δ.Σ. των κάτωθι οργανισμών:

-ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (ΕΕΕ) και Πρόεδρος της Τεχνικής  Επιτροπής Θαλάσσιας Ασφαλείας και Προστασίας Περιβάλλοντος & Ασφαλείας
-ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
-U.K.FREIGHT DEMURRAGE AND DEFENCE ASSOCIATION LTD
(London) (ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός)
-Εκλεγμένο μέλος του AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (ABS) New York

Μέλος στις κάτωθι επιτροπές:

-GREEK NATIONAL COMMITTEE OF AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
(ABS)
-GREEK COMMITTEE OF DET NORSKE VERITAS (DNV)
-HELLENIC TECHNICAL COMMITTEE OF LLOYD’S REGISTER OF
SHIPPING (LRS)
-RINA HELLENIC ADVISORY COMMITTEE
-SNAME (Σωματείο Ναυπηγών Η.Π.Α.)

Προηγούμενες δημόσιες θέσεις:

- Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος όπου ήταν επίσης Πρόεδρος τις περιόδους (1996-2000 και 2004-2016).
- Πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΝΑΥΣ
- Πρόεδρος του U.K.FREIGHT DEMURRAGE AND DEFENCE ASSOCIATION
LTD (London) (1999-2002)
- Αντιπρόεδρος της BIMCO (1997-1999) και μέλος του Executive Committee
1993-1997 (65% του παγκοσμίου στόλου είναι μέλη της BIMCO)
- Πρόεδρος του DNV’s Greek Technical Committee
- Αντιπρόεδρος της HELMEPA (Hellenic Marine Environment Protection
Association)
- Πρώην μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης του Ελληνικού
Δημοσίου

Οικογενειακή κατάσταση:

Έγγαμος, έχει 3 γιούς τον Άλκιμο τον Νικόλα και τον Κίμωνα