03Ο κ. Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος υπήρξε υπεύθυνος της εταιρείας Common Progress, από την ίδρυσή της το έτος 1984 με εμπειρία στη ναυτιλία μεγαλύτερη των 37 ετών.

Υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών από το 1996 και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ενώσεως από το 2006 και Πρόεδρος της Επιτροπής των Ασφαλιστικών και Εργατικών Θεμάτων του Ναυτικού (Committee of the Seaman’s Social Security and Labour Issues).

Σήμερα, ο κ. Παπαγιαννόπουλος είναι Πρόεδρος της Bimco και εκλεγμένο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής όπου υπηρετεί από το 1998 ως εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής Τεκμηρίωσης.

Από το 2004 είναι εκλεγμένο μέλος της Ελληνικής Επιτροπής του Det Norske Veritas και από το 2006 μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του International Chamber of Shipping.

Ο Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc στα Οικονομικά από το Queen Mary College London, MA στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση από το University of Reading και PhD στα Οικονομικά από το Queen Mary College επίσης.