Η online ναυτιλιακή εφημερίδα «TheSeaNation», με την ενεργό συμμετοχή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA), διοργανώνει στις 14 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα, στο ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ, συνέδριο υπό τον τίτλο: «Η Παγκόσμια Επίδραση της Ναυτιλίας – The Global Impact of Shipping».

Σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδείξει εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν τη ναυτιλία έναν κλάδο ο οποίος προσφέρει ουσιαστικά τόσο στην Ευρωπαϊκή, όσο και στην παγκόσμια οικονομία, χτίζοντας ταυτόχρονα γέφυρες ειρήνης, ευημερίας, κατανόησης, συνεργασίας και πολιτισμού για τις σύγχρονες κοινωνίες.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Θεσμικοί παράγοντες τόσο της Ελληνικής, όσο και της Ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας, ακαδημαϊκοί, νομικοί, διαχειριστές πλοίων, ειδικοί διαφόρων τομέων της ναυτιλίας, αναλυτές, Πρέσβεις εκπρόσωποι σημαντικών ναυτιλιακών κρατών, καταθέτουν τις απόψεις τους :

- Για το πως επιδρά η ναυτιλία ως δραστηριότητα στην ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας.
- Για το ποιά είναι η συνεισφορά της στην ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών.
- Για το ποιά είναι τα θέματα εκείνα που δείχνουν ικανά να ανακόψουν την προσφορά της.
- Για το ποιές πρέπει να είναι εκείνες οι πολιτικές που προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα.
- Για την απασχόληση.
- Για την καινοτομία.
- Για τις προστασία του περιβάλλοντος.
- Για την χρηματοδότηση.
- Για τις μελλοντικές προκλήσεις κ.α.

Αναλυτικότερο πρόγραμμα, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.