Παρ08232019

Last updateΠαρ, 23 Αυγ 2019 9am

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Συνεργασία StormGeo και DNV GL

bulk ships 000

Ισχυρό fleet performance management δημιουργείται ύστερα από την συναφθείσα συμφωνία του τομέα Risk management του DNV GL με την StormGeo συνένωσης των fleet performance solutions. Ειδικότερα το DNV GL’s ECO Insight and Navigator Insight solutions θα συνδυαστεί με την πλατφόρμα FleetDSS της StormGeo. Ως αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτού ένα στόλος μεγαλύτερος από 12.000 πλοία θα λαμβάνει καθημερινά από το StormGeo στοιχεία για τον καιρό, την πλοήγηση αλλά και για το σχεδιασμό της απόδοσης του στόλου. Η ενοποίηση τέλος δημιουργεί το μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων για τις επιδόσεις σκαφών παρέχοντας στους πλοιοκτήτες βάσει στοιχείων να βελτιώσουν τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter