Τρι06192018

Last updateΤρι, 19 Ιουν 2018 11pm

poseidonia 2018

Revoil: Αύξηση Mετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

revoil Logo 11

Η Εταιρία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ που δραστηριοποιείται στην ποντοπόρο ναυτιλία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.5.2017 προχώρησε στην Αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.186.010 ευρώ με την έκδοση 728.670 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης.

Η κάλυψη της αυξήσεως θα γίνει από τον υφιστάμενο μέτοχο την REVOIL Α.Ε.Ε.Π. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΡΙΣΤΟΝ μετά την ανωτέρω αύξηση θα ανέλθει στα 33.357.012 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.119.004 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών 3 Ευρώ εκάστης.

Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου ως ανωτέρω.

Οι σχετικές αποφάσεις τελούν υπό την έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter