Σαβ01202018

Last updateΣαβ, 20 Ιαν 2018 9am

Περίληψη ανάκλησης απόφασης για την προκήρυξη πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε Α.Ε.Ν.

aen

Με την αριθ. 2901.1/32474/2017/5-5-2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ. 5121.01/12/03-08-2007 Προκήρυξη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά το μέρος που παραμένει εκκρεμής και αφορά στην πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ/ φυσικής αγωγής), στις ΑΕΝ/Ασπροπύργου, Μακεδονίας και Κρήτης, συνολικά τριών (03) και τη ματαίωση κάθε εκκρεμούς διαδικασίας πλήρωσης αυτών. Πλήρες αντίγραφο της πιο πάνω απόφασης, έχει τοιχοκολληθεί στο Κεντρικό Κτίριο του ΥΝΑΝΠ και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new

(Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter

captcha