Κυρ05262019

Last updateΔευ, 27 Μαϊ 2019 12am

Η Seanergy αισιοδοξεί για την αγορά των capes

seanergyploio

Η Seanergy Maritime Holdings Corp.η εισηγμένη στον Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και εννεάμηνο του 2018 και παράλληλα δηλώνει αισιόδοξη για την αγορά των capes στα οποία θα επενδύσει περαιτέρω στο μέλλον. 

Η Seanergy κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, κατέγραψε καθαρό κύκλο εργασιών στα 26,4 εκ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 40% συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του 2017. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 257%, καθώς ανήλθαν στα10,1 εκ. δολάρια έναντι 2,8 εκ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Συμπεριλαμβανομένων των μη ταμειακών ζημιών από την πώληση των δύο Supramax, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του τρίτου τριμήνου ανήλθαν στα 3,3 εκ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα 1,3 εκ. δολάρια έναντι των προσαρμοσμένων ζημιών ύψους 4,9 εκ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Συμπεριλαμβανομένων των μη ταμειακών ζημιών από την πώληση των δύο Supramax, οι καθαρές ζημιές του τρίτου τριμήνου ανήλθαν στα 5.6 εκ. δολάρια. Ο ημερήσιος ναύλος (TCE) του Capesize στόλου ανήλθε στα 18.244 δολάρια, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 75% έναντι 10.416 δολαρίων ημερησίου ναύλου του τρίτου τριμήνου 2017. Τα ημερήσια λειτουργικά έξοδα του στόλου μειώθηκαν κατά 5%, καθώς ανήλθαν στα 4.907 δολάρια έναντι 5.170 δολαρίων του τρίτου τριμήνου του 2017.

Για το εννεάμηνο του 2018, ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 64,5 εκ. δολάρια, υψηλότερος κατά 28% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 163%, καθώς ανήλθαν στα 16,6 εκ. δολάρια έναντι 6,3 εκ. δολάρια το εννεάμηνο του 2017. Συμπεριλαμβανομένων των μη ταμειακών ζημιών από την πώληση των δύο Supramax, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεάμηνου ανήλθαν στα 9,8 εκ. δολάρια. Οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές των πρώτων εννέα μηνών του 2018, ανήλθαν στα 11 εκ. δολάρια συγκριτικά με τις προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές ύψους 14,5 εκ. δολαρίων της αντίστοιχης περιόδου του 2017. Συμπεριλαμβανομένων των μη ταμειακών ζημιών από την πώληση των δύο Supramax, οι καθαρές ζημιές των εννέα πρώτων μηνών έφθασαν τα 17,9 εκ. δολάρια. Ο ημερήσιος ναύλος (TCE) του Capesize στόλου, του εννεάμηνου του 2018, άγγιξε τα 13.312 δολάρια, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 42% έναντι 9.389 δολαρίων της αντίστοιχης περιόδου του 2017. Τα ημερήσια λειτουργικά έξοδα του στόλου ήταν 5.087 δολάρια, οριακά αυξημένα έναντι των 4.806 δολαρίων, το εννεάμηνο του 2017.
Το τέταρτο τρίμηνο του 2018, ο στόλος Capesize της Εταιρείας έχει ναυλωθεί για το 84% της περιόδου σε ημερήσιο ναύλο που ανέρχεται σε 18.600 δολάρια περίπου, που αποτελεί υψηλότερο επίπεδο συγκριτικά με το Baltic Capesize Index, που ανέχεται στα 15.732 δολάρια για το τρέχον τρίμηνο.
Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:
Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, η αγορά των πλοίων Capesize βελτιώθηκε σημαντικά και αυτό αντανακλάται στην λειτουργική κερδοφορία του στόλου μας. Ο κύκλος εργασιών του τριμήνου ανήλθε στα 26,4 εκ. δολάρια, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν στα 10,1 εκ. δολάρια και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα 1,3 εκ. δολάρια Ο μέσος ημερήσιος ναύλος των Capesize ήταν 18.244 δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του 2018.
Συνεπείς με την στρατηγική μας, να εστιάσουμε στον τομέα των πλοίων Capesize, αποτελούμε πλέον τη μοναδική εταιρεία εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο (NASDAQ), η οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά στόλο πλοίων αντιστοίχου τύπου. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πώλησης των δύο Supramax το Νοέμβριο του 2018. Επιπλέον, αυξήσαμε τον στόλο μας με την απόκτηση του Capesize M/V Fellowship, που κατασκευάστηκε στην Daewoo της Ν. Κορέας το 2010, το οποίο παραλάβαμε στις 22 Νοέμβριου 2018. Η Seanergy θα συνεχίσει να επενδύει σε αντίστοιχες αγορές πλοίων Capesize που πιστεύουμε ότι αντιπροσωπεύουν τα θετικότερα θεμελιώδη στοιχεία στην αγορά ξηρού φορτίου.
Επίσης, πετύχαμε καινοτόμες συμφωνίες με τρεις κορυφαίους ναυλωτές για την εγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων («scrubbers») σε πέντε από τα πλοία μας, καθώς και αντίστοιχες ναυλώσεις για περίοδο από τρία μέχρι πέντε έτη. Ο ημερήσιος ναύλος θα είναι συνδεδεμένος με τον δείκτη Capesize, ενώ προβλέπεται πρόσθετο κέρδος για την Εταιρεία που θα υπολογίζεται βάση της διαφοράς τιμής μεταξύ των δύο κύριων τύπων καυσίμων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συγκεκριμένη πολιτική της Εταιρείας μας αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση στην εφαρμογή των νέων κανονισμών, καθόσον αποφεύγουμε το σημαντικό κόστος εγκατάστασης που θα υπερβεί τα 12,5 εκ. δολάρια καθώς και άλλες αβεβαιότητες που σχετίζονται με την μελλοντική αγορά των καυσίμων.
Επιπλέον, η αναχρηματοδότηση του δανείου του Capesize πλοίου M/V Championship ύψους 23,5 εκ. δολαρίων μέσω συμφωνίας χρηματοδοτικής μίσθωσης με την Cargill International S.A., είχε ως αποτέλεσμα την αποδέσμευση κεφαλαίου ύψους 7,8 εκ. δολαρίων, ενώ παράλληλα, μειώθηκε σημαντικά το σχετικό κόστος δανείου. Η συμφωνία συμπεριλαμβάνει πενταετή χρονοναύλωση με την Cargill, καθώς και εγκατάσταση scrubbers. Ως μέρος της συναλλαγής, η Cargill απέκτησε συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Seanergy ύψους 4,4% περίπου με την έκδοση 1,8 εκ. μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Μέσα στο 2018 ολοκληρώσαμε επιτυχώς την αναχρηματοδότηση δανείων ύψους περίπου 48 εκ. δολαρίων με νέα δάνεια ύψους άνω των 70 εκ. δολαρίων, μειώνοντας το σχετικό μέσο κόστος δανεισμού κατά 2,25% και επεκτείνοντας τη διάρκεια των δανείων κατά μέσο όρο 4,5 ετών. Ταυτόχρονα, διευρύναμε τις σχέσεις της Εταιρείας με εξέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ασία και στις Η.Π.Α.
Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την αγορά των Capesize για το 2019 και 2020. Η δραστική πτώση των παραδόσεων νεότευκτων πλοίων σε συνδυασμό με την αναμενόμενη μείωση του διαθέσιμου στόλου λόγω των μετασκευών για την εγκατάσταση scrubbers, θα οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό του προσφερόμενου τονάζ. Παρά την πρόσφατη πτώση της αγοράς, ο δείκτης του ξηρού φορτίου (Baltic Capesize Index) είναι κατά 10% υψηλότερος φέτος συγκριτικά με το 2017 και αναμένουμε ότι η θετική τάση της αγοράς θα συνεχιστεί με βάση τα θεμελιώδη στοιχεία.»

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter