Πεμ03212019

Last updateΠαρ, 22 Μαρ 2019 6am

Οικονομικά αποτελέσματα ανακοίνωσε η Seanergy Maritime Holdings Corp

0Συνερτζι

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και πρώτο εξάμηνο του 2018.
Κύρια σημεία αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του 2018:
• Αύξηση καθαρού κύκλου εργασιών κατά 20% στα 38,1 εκ. δολάρια συγκριτικά με τα 31,7 εκ. δολάρια του πρώτου εξαμήνου του 2017
• Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 86% στα 6,5 εκ δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα κέρδη 3,5 εκ. δολαρίων του 2017
• Οι ζημίες μετά φόρων ανήλθαν στα 12,3 εκ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σύγκριση με τις καθαρές ζημίες 9,6 εκ. δολαρίων της αντίστοιχης περιόδου του 2017
• Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν σε 28,6 εκ. δολάρια, αυξημένα κατά 18% από τα 24,3 εκ. δολάρια του πρώτου εξαμήνου του 2017
Κύρια σημεία αναφοράς για το δεύτερο τρίμηνο του 2018:
• Καθαρός κύκλος εργασιών 16,8 εκ. δολάρια
• Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,9 εκ. δολάρια
• Ζημίες μετά φόρων 8,9 εκ. δολάρια
10 Αυγούστου 2018 – Αθήνα, Ελλάδα – Η Seanergy Maritime Holdings Corp. (η «Εταιρεία») (NASDAQ:SHIP) ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και πρώτο εξάμηνο του 2018.
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, ο καθαρός κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στα 16,8 εκ. δολάρια, μειωμένος κατά 8% σε σχέση με τον καθαρό κύκλο εργασιών κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Κατά την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2018, ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 38,1 εκ δολάρια, αυξημένος κατά 20% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017 όπου ανερχόταν στα 31,7 εκ δολάρια. Στις 30 Ιουνίου του 2018 τα ίδια κεφάλαια και τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε 28,6 εκ δολάρια και 13 εκ. δολάρια αντίστοιχα.
Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

Κατά την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2018 οι ενέργειες μας επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση του ισολογισμού μας, βελτιώνοντας την ρευστότητα και την κεφαλαιακή μας διάρθρωση. Προχωρήσαμε στην επιτυχημένη αναχρηματοδότηση των δανείων δύο πλοίων τύπου Capesize που είχαν αποκτηθεί το 2016 πετυχαίνοντας ταυτόχρονα την ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης κατά περίπου 10 εκ. δολάρια. Επιπλέον, η σημαντική αύξηση της αξίας των πλοίων του στόλου μας, σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δανειακών μας υποχρεώσεων συντέλεσε στην βελτίωση της καθαρής μας αξίας. Τέλος, διευρύναμε τις τραπεζικές μας σχέσεις συνεργαζόμενοι με έναν διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματοοικονομικό όμιλο που εδρεύει στην Κίνα.

Από την έναρξη του τρίτου τριμήνου του 2018 και μετά οι συνθήκες της αγοράς έχουν βελτιωθεί σημαντικά, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τις ταμειακές ροές της Εταιρείας μας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 73% των ημερών των πλοίων τύπου Capesize της Eταιρείας για το τρίτο τρίμηνο έχουν ναυλωθεί έναντι περίπου 23,420 δολαρίων ημερησίως, ενώ σε επίπεδο στόλου το 77% των ημερών για το τρίτο τρίμηνο έχουν ναυλωθεί έναντι περίπου 20,680 δολαρίων ημερησίως. Τα επίπεδα αγοράς αυτά είναι αυξημένα κατά 133% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.

Όσο αναφορά την πορεία της αγοράς για το υπόλοιπο της χρονιάς είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι καθότι εκτιμούμε ότι η συνολική μεταφορική ζήτηση των βασικών πρώτων υλών ξηρού φορτίου θα υπερβεί τα αναμενόμενα ετήσια επίπεδα την στιγμή που η αύξηση του παγκόσμιου στόλου αναμένεται ιδιαίτερα χαμηλή. Πέραν του 2018, αναμένουμε ότι η περιορισμένη δραστηριότητα που παρατηρείται στις παραγγελίες νεότευκτων πλοίων καθώς και η εφαρμογή του κανονισμού IMO 2020 θα συμβάλλουν σε μία σταθερά δυνατή αγορά Capesize τα επόμενα χρόνια.
Η Seanergy Maritime Holdings Corp. είναι ναυτιλιακή εταιρεία με κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και έδρα τα Marshall Islands. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων μέσω της ιδιοκτησίας και διαχείρισης φορτηγών πλοίων.
Ο στόλος της Εταιρείας αποτελείται από συνολικά έντεκα πλοία, εννέα εκ των οποίων είναι τύπου Capesize και δύο τύπου Supramax, με συνολική μεταφορική ικανότητα που ανέρχεται στους 1.682.582 τόνους και με μέση ηλικία στόλου τα 9,3 έτη.
Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Nasdaq Capital Market με τον κωδικό ''SHIP''.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter