Παρ12142018

Last updateΠεμ, 13 Δεκ 2018 5pm

SeaNation790X90

Θετικό το τρίμηνο για την Seanergy Maritime Holdings Corp.

tsantanis seanergy

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και εννεάμηνο του 2017 ανακοίνωσε η Seanergy Maritime Holdings Corp., σύμφωνα με τα οποία, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, η Εταιρεία πραγματοποίησε καθαρό κύκλο εργασιών ύψους 18,9 εκ. δολαρίων, αυξημένο κατά 119% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2017, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν σε 41,4 εκ. δολάρια και τα ταμειακά της διαθέσιμα σε 10,9 εκ. δολάρια. Κύρια στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2017:
– Αύξηση καθαρού Κύκλου Εργασιών κατά 119% στα 18,9 εκ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με 8,6 εκ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2016.
– Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 14,2 εκ. δολάρια και 2,8 εκ. δολάρια, αντίστοιχα.
– Τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα 6,5 εκ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2017 έναντι 5,9 εκ. δολαρίων Καθαρών Ζημίων το τρίτο τρίμηνο του 2016.

Κύρια στοιχεία για το εννεάμηνο του 2017:

– Αύξηση καθαρού Κύκλου Εργασιών κατά 112% στα 50,5 εκ. δολάρια το εννεάμηνο του 2017 έναντι 23,8 εκ. δολαρίων το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2016.
– Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 17,7 εκ. δολάρια και 6,3 εκ. δολάρια αντίστοιχα.
– Οι Καθαρές Ζημίες μειώθηκαν κατά 82,4% στα 3,1 εκ. δολάρια το εννεάμηνο του 2017, έναντι Καθαρών Ζημίων 17,7 εκ. δολαρίων για την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, η ναυλαγορά των φορτηγών πλοίων Capesize συνέχισε σταθερά την ανοδική της πορεία που ξεκίνησε στις αρχές του έτους. Από την αρχή του 2017 μέχρι σήμερα, ο μέσος όρος του σχετικού δείκτη «Baltic Capesize Index» αυξήθηκε κατά 112% στις 1.839 μονάδες, από τις 868 μονάδες της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Επιπλέον, η μέση ετήσια αύξηση του όγκου μεταφορών πρώτων υλών με πλοία τύπου Capesize προβλέπεται στο 6% για τα έτη 2017-2018, έναντι της προβλεπόμενης ετήσιας αύξησης κατά 3% των συγκεκριμένων πλοίων την επόμενη τριετία.

Ο στόλος της Εταιρείας επωφελήθηκε ιδιαίτερα από τα υψηλότερα επίπεδα της ναυλαγοράς. Συγκεκριμένα, ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) των πλοίων τύπου Capesize ανήλθε στα 11.678 δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2017, αυξημένος κατά 149% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Για το εννεάμηνο του 2017, ο αντίστοιχος μέσος ημερήσιος ναύλος ανήλθε στα 11.017 δολάρια, αυξημένος κατά 153% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η σημαντική άνοδος της αγοράς αντικατοπτρίζεται και στα λειτουργικά μας αποτελέσματα, όπου τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 2,8 εκ. δολάρια και 6,3 εκ. δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του 2017 και το εννεάμηνο του 2017, αντίστοιχα. Όσον αφορά την κερδοφορία της Εταιρείας, τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα 6,5 εκ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2017 έναντι 5,9 εκ. δολαρίων Καθαρών Ζημιών την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Επίσης, το τρίτο τρίμηνο του 2017, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την αναχρηματοδότηση ενός εκ των πλοίων τύπου Capesize, η οποία απέφερε έκτακτη κερδοφορία της τάξεως των 11,4 εκ. δολαρίων καθώς και σημαντική αύξηση – της τάξεως του 38% – στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.

Όσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο του 2017, τα πλοία τύπου Capesize της Εταιρείας είναι ναυλωμένα για το 63% των διαθέσιμων ημερών τους με μέσο ημερήσιο ναύλο της τάξης των 15.720 δολαρίων, ενώ ο συνολικός στόλος της Εταιρείας είναι ναυλωμένος για το 65% των διαθέσιμων ημερών του με μέσο ημερήσιο ναύλο στα 14.890 δολάρια.»

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter