Σαβ07042020

Last updateΣαβ, 04 Ιουλ 2020 9am

Νέο μοτίβο παγκόσμιας ανάπτυξης, με επιπτώσεις στη ναυτιλία, βλέπουν οι αναλυτές

baltic dry index

Μετά την κρίση του 2008, τα µέχρι τώρα στοιχεία όλο και περισσότερο δείχνουν ότι ενδεχοµένως να «µπαίνουµε» σε ένα νέο µοτίβο Παγκόσµιας οικονοµικής ανάπτυξης το οποίο επηρεάζει και τη ναυτιλία, εκτιμά ο αναλυτής Γιώργος Λογοθέτης της «George Moundreas».

Τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα την τελευταία, είναι κοινά αποδεκτό πως η ανάπτυξη της Κίνας συντέλεσε σηµαντικότατα στην ανάπτυξη της ναυτιλίας σε όλους τους κλάδους.

Τα πλοία µεταφοράς ξηρού φορτίου και τα δεξαµενόπλοια επωφεληθήκανε από την µεγάλη αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα και τα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων αντίστοιχα επωφεληθήκανε από την µεγάλη αύξηση των εξαγωγών από την Κίνα.

Όπως όλα δείχνουν η Κίνα αρχίζει να κάνει προσπάθειες για αλλαγή του «µοντέλου» ανάπτυξης της οικονοµίας της, το οποίο θα βασίζεται περισσότερο στην αύξηση της εσωτερικής ζήτησης και λιγότερο στην εξωτερική ζήτηση, κίνηση η οποία θα επηρεάσει αρνητικά την ναυτιλία (Demand). Εξετάζοντας όµως τις εξελίξεις στην οικονοµία και από «ολιστικής» πλευράς και όχι µόνο από τις εξελίξεις στην Κίνα, όλο και περισσότερες απόψεις συνηγορούν στο ότι εισερχόµαστε σε µία «Νέα Τάξη Παγκόσµιας Ανάπτυξης» όπου η ανάπτυξη δεν συνεισφέρει όσο στο παρελθόν στην ανάπτυξη του Παγκόσµιου Εµπορίου, µε αρνητικά αποτελέσµατα στην ναυτιλία.

Σύµφωνα µε τα έως τώρα στοιχεία η ανάπτυξη του όγκου του Παγκόσµιου Εµπορίου (Growth of World Merchandise Trade) για το 2015 εκτιµάται στο 3,3% και για το 2016 στο 4% ενώ η Παγκόσµια Ανάπτυξη (World Growth) στο 3% το 20015 και λίγο πάνω από το 3% για το 2016.

Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι ο πολλαπλασιαστής (Multiplier), που είναι ο λόγος του Παγκόσµιου Εµπορίου διά της Παγκόσµιας Ανάπτυξης, για το τρέχον και για το επόµενο έτος θα κυµανθεί λίγο πάνω από το 1, όταν ιστορικά ο λόγος αυτός κυµαινότανε µεταξύ του 1,8 – 2,0. Παράλληλα να επισηµάνουµε ότι ο µέσος όρος της ανάπτυξης του Παγκόσµιου Εµπορίου από το 1990 είναι στο 5,1%.

Πάντως έκδηλη έχει αρχίσει και είναι πλέον η απογοήτευση από την πορεία της ναυλαγοράς ξηρού φορτίου καθώς έχουµε φτάσει σχεδόν στα τέλη Απριλίου και δεν έχει εκδηλώσει καµία δυναµική, ενώ κινείται σε χαµηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Το 2014, η χρονιά ξεκίνησε µε τον BDI στις 2,113 µονάδες και στις 17 Απριλίου βρισκότανε στις 930 µονάδες ενώ το 2015 ξεκίνησε µε τον BDI στις 771 µονάδες, 1.342 µονάδες χαµηλότερα από την αντίστοιχη του 2014 και σήµερα βρίσκεται στις 597 µονάδες, δηλαδή 333 µονάδες χαµηλότερα από την ίδια ηµεροµηνία του 2014.

Στον απόηχο των ανωτέρω στοιχείων και των ιδιαίτερα αρνητικών εξελίξεων στην αγορά των πλοίων µεταφοράς ξηρού φορτίου και της βελτίωσης στην αγορά των Tankers, αρκετοί πλοιοκτήτες έχουν «µετατρέψει» τις παραγγελίες των Capes σε Tankers έχοντας σαν αποτέλεσµα οι παραγγελίες των Tankers το πρώτο τρίµηνο να έχουν φτάσει στι υψηλότερο επίπεδο από το 1ο τρίµηνο του 2007.

Σύµφωνα µε τελευταία στοιχεία, οι επιβεβαιωµένες παραγγελίες για Tankers άνω των 25,000 DWT το πρώτο τρίµηνο έφτασαν στα 84 πλοία η 12,1 εκ. τόνους DWT. Από το σύνολο των 84 πλοίων, τα 19 είναι Aframaxes, 18 Suezmaxes, 13VLCCs και από Clean, 17 LR2s, 12 LR1 και µόνο 5 MRs. Το 50% δηλαδή 42 πλοία από το σύνολο των 84 παραγγελιών του 1ου τριµήνου έλαβαν χώρα τον Ιανουάριο, 25 πλοία τον Φεβρουάριο και 17 τον Μάρτιο. Αναφορικά µε την χώρα κατασκευής, το 63% δηλαδή 57 παραγγελίες, τοποθετήθηκαν στην Κορέα.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter