Παρ09202019

Last updateΠεμ, 19 Σεπ 2019 5pm

ΟΛΘ: Ξεκίνησε η Πρώτη Επενδυτική Περίοδος

OLTH logo

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, απέστειλε στο Eλληνικό Δημόσιο, Ειδοποίηση Έναρξης της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου, με την οποία επιβεβαιώνει την πρόθεσή της, να εκκινήσει εργασίες σχετικά με τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 7.2 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «ΟΛΘ Α.Ε.», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4522/2018 (ΦΕΚ Α΄ 39/7.3.2018).
Στα πλαίσια των εν λόγω υποχρεώσεων, η «ΟΛΘ Α.Ε.» έχει υπογράψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, ο οποίος θα επιβλέπει τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις και έχει προσκομίσει στο Υπουργείο Οικονομικών την απαιτούμενη Συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter