Πεμ12052019

Last updateΠεμ, 05 Δεκ 2019 4pm

Μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για λιμάνια

0LOGO PADA 1

Πρόσκληση απεύθυνε το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση , Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων» το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Το πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα με έναρξη των σπουδών τον Οκτώβριο του 2019 με τον αριθμό των εισακτέων να προσδιορίζεται κατ ανώτατο όριο τους 30. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση και φάκελο στοιχείων μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο.
Με την αφορμή αυτή ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Π.Μ.Σ «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων» κ. Δημήτριος Δρόσος PhD ανέφερε σε συνέντευξή του τα ακόλουθα:
Ερώτηση : Πείτε μας λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Απάντηση : Το Π.Μ.Σ διοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λειτουργεί στο κτιριακό συγκρότημα της Πανεπιστημιούπολης 2, στην περιοχή του Αρχαίου Ελαιώνα, όπου κατά παράδοση λειτουργούσε η περίφημη “Περιπατητική Σχολή” του φιλόσοφου Πλάτωνα αλλά και στη Περιοχή όπου τον ενδέκατο αιώνα μ.χ. κτίστηκε η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη που στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως αποτέλεσε το εφαλτήριο του Κρυφού Σχολείου.
Οι άξονες δράσης του Π.Μ.Σ αφορούν την παροχή εκπαιδευτικού έργου, τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, την παραγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων - οργανισμών και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.
Ερώτηση : Ποιο είναι το αντικείμενο του Π.Μ.Σ;
Απάντηση : Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα πάνω σε ζητήματα Οργάνωσης, Λειτουργιάς, Ανάπτυξης, Διοίκησης Λιμένων σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας καθώς και τις κατευθύνσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Διεθνών Οργανισμών.
Το Π.Μ.Σ έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές του μια ουσιαστική εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα που αναφέρονται στην οργάνωση, λειτουργιά, ανάπτυξη και διοίκηση λιμένων, εφαρμόζοντας μια άνθρωπο-κεντρική φιλοσοφία, εφοδιάζοντας ταυτόχρονα τους φοιτητές με το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, την πρακτική γνώση και τις ικανότητες ώστε να αντεπεξέλθουν στις προαναφερθείσες απαιτήσεις-προκλήσεις.
Ερώτηση : Ποιοί είναι οι στόχοι του Π.Μ.Σ;

Απάντηση : Το Πρόγραμμα στοχεύει τόσο στην παροχή γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων, όσο και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους φοιτητές του, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανάδειξη ικανών στελεχών τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στο ιδιαίτερα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της διοίκησης των λιμένων. Αποστολή του Π.Μ.Σ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης με την ταυτόχρονη ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες του επιχειρηματικού γίγνεσθαι τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Ερώτηση : Ποια είναι η δομή του Π.Μ.Σ;
Απάντηση : Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ). Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.
Το σύνολο των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και του δεύτερου εξαμήνου σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά ECTS. Το τρίτο διδακτικό εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά ECTS του οποίου οι τριάντα πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν στην εκπόνηση της διπλωματικής ερευνητικής εργασία.
Ερώτηση : Ποια είναι η συμβολή του Π.Μ.Σ στην ανάπτυξη του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος;
Απάντηση : Το Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας, αποτελώντας ταυτόχρονα σημαντική πηγή εισοδήματος, πλούτου, θέσεων εργασίας και κύρους για την Ελλάδα. Επί της ουσίας αποτελεί τη κινητήρια δύναμη της ναυτιλίας, των θαλάσσιων μεταφορών, της κρουαζιέρας, του τουρισμού, των μεταφορών και των Logistics, κλάδοι οι οποίοι συνεισφέρουν σημαντικά στην εθνική οικονομία.
Η ύπαρξη εξειδικευμένων στελεχών τα οποία θα συνδυάζουν το τρίπτυχο των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων της λιμενικής βιομηχανίας αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη έτσι ώστε να μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις του σύγχρονού οικονομικού γίγνεσθαι. Στα πλαίσια της προαναφερθείσας φιλοσοφίας το Π.Μ.Σ έρχεται να καλύψει το κενό το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και αφορά την εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών τα οποία θα μπορέσουν να συμβάλουν θετικά στην διοίκηση, λειτουργία και ανάπτυξη των σύγχρονών λιμενικών επιχειρήσεων.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter