Τρι09172019

Last updateΔευ, 16 Σεπ 2019 9pm

Τέλος στη γραφειοκρατία ευελπιστεί να θέσει το Port Community Systems (PCS)

16283859 EV AN LIMANI PEIRAIAS0.limghandler

Τέλος στις γραφειοκρατικές διαδικασίες ευελπιστεί να βάλει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Port Community Systems (PCS) στον Πειραιά η οποία πέρα από τους άμεσους συνεργάτες και συναλλασσόμενους (Τελωνειακές Αρχές, Ναυτιλιακές, Δια-Μεταφορείς, Τελωνειακοί Αντιπρόσωποι)θα παρουσιαστεί στους χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων αλλά και τις αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται στις διαδικασίες διακίνησης εμπορευμάτων.

Η εν λόγω πλατφόρμα εντάσσεται στη λογική των πλατφορμών που έχουν κατακλίσει σε παγκόσμια κλίμακα το λιμενικό σύστημα για την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων περί της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ ελλείψει ανάλογης υλοποίησης στην Ελλάδα, η RCT SA προέβη στη σχετική ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος PCS για την κεντρική εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων.

Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “HPCS” δεν είναι υποχρεωτική, καθώς η έγχαρτη διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, θα εξακολουθήσει να υφίσταται και θα μπορεί να αποτελεί επίσης επιλογή των συναλλασσόμενων. Το γεγονός ότι η ένταξη στην εν λόγω πλατφόρμα είναι προαιρετική, είναι γνωστή σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, μέσω μίας σειράς συναντήσεων που σκοπό είχαν την παρουσίαση της πλατφόρμας για την επίλυση τυχόν προβληματισμών και υλοποίηση νέων λειτουργιών που θα επιθυμούσαν και πρότειναν οι άμεσα συναλλασσόμενοι.

H απόφαση για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την εταιρεία σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα που ισχύουν σε όλα τα λιμάνια, προέκυψε από την ανάγκη της σύνδεσης στην λογική της κοινής πλατφόρμας (Single Window), πολλαπλών μηχανογραφικών συστημάτων από πολλούς οργανισμούς και εταιρείες που απαρτίζουν τη λιμενική κοινότητα ή άλλων Δημόσιων Οργανισμών (Τελωνεία, Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια κλπ.), ώστε η πληροφορία να οργανώνεται και να διαχέεται μεταξύ τους με ασφάλεια, ταχύτητα, χωρίς λάθη και ανθρώπινη παρέμβαση με απώτερο σκοπό και οι πιο πολύπλοκες διαδικασίες να απλοποιούνται και εξυπηρετούνται με αμεσότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία προκειμένου να επιτευχθεί η ψηφιοποίηση των ήδη υφιστάμενων διαδικασιών, δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός νέου στοιχείου ή δεδομένου, καμία νέα πληροφορία πέρα από αυτές που ήδη λαμβάνει ο διαχειριστής του συστήματος τα τελευταία δέκα έτη. Επιπροσθέτως, η πλατφόρμα είναι πλήρως συμβατή με τις επιταγές τόσο της Ελληνικής, όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Τόσο οι υποδομές, όσο και η λειτουργία της πλατφόρμας υπόκεινται σε ενδελεχείς ελέγχους από εξωτερικούς ελεγκτές σε ετήσια βάση.

Κατά πληροφορίες ο τιμοκατάλογος των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “HPCS”, ο οποίος έχει επικοινωνηθεί ήδη στα εμπλεκόμενα μέρη, έχει διαμορφωθεί με βάση το διαχειριστικό κόστος που αφορά την υλοποίηση της πλατφόρμας και δεν έχει εισπρακτικό χαρακτήρα, ενώ αντιθέτως μειώνει το κόστος λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης αφού εξαλείφεται η ανάγκη μετακίνησης με άμεσο όφελος σε καύσιμα, χρόνο μετακίνησης, στάθμευση, συνωστισμό σε ουρές, χρόνο διεκπεραίωσης, κλπ. ενώ βελτιώνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση με λιγότερα καυσαέρια, θόρυβο και μποτιλιάρισμα.

Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “HPCS” δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην αναβάθμιση του λιμένος Πειραιά, αλλά και όλων των δυνητικά εμπλεκόμενων μερών, όπως Ελληνικά λιμάνια, Τελωνεία, Σιδηροδρόμους και Αεροδρόμια και η αποδοχή του είναι αξιοσημείωτη αφού ήδη η χρήση του από το Τελωνείο, από την αρχή του έτους, καταγράφει πάνω από 40.000 αιτήσεις Βεβαιώσεις Τελωνειακού Χαρακτήρα (ΒΤΧ) εμπορευματοκιβωτίων.

Η προσδοκώμενη διευκόλυνση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, αποτελεί σημαντικό γεγονός. Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας και η ασφαλής διαχείριση της πληροφορίας, θεωρείται ότι θα αποφέρει σημαντικά οφέλη, ένα από τα οποία είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου διεκπεραίωσης.

Όπως έγινε γνωστό η χρήση του HPCS απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανεξαρτήτου μεγέθους, αφού δεν απαιτεί καμία νέα εφαρμογή ή εγκατάσταση. Για τις μικρές εταιρείες που δεν διαθέτουν πληροφορική μηχανογράφηση όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται μέσω οποιουδήποτε κοινού προγράμματος περιήγησης ιστοσελίδων (web browser) και εύχρηστου γραφικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα όμως, διαθέτει και διεπαφές (Interfaces) για τη σύνδεση με μηχανογραφικά συστήματα οποιασδήποτε εταιρείας αυτοματοποιώντας την ανταλλαγή δεδομένων.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο χρόνος που εξοικονομεί ο εξωτερικός και εσωτερικός υπάλληλος είναι πάρα πολύ μεγάλος αφού οι λειτουργίες είναι αυτοματοποιημένες και απλοποιημένες και γίνονται με το πάτημα ελάχιστων εύχρηστων κουμπιών ακόμα και από συσκευή κινητού τηλεφώνου έχοντας ο χρήστης την απόλυτη και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων και λειτουργιών της εταιρείας του.

Τα ενδεικτικά οφέλη του HPCS είναι :

• Αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους συναλλασσόμενους,
• Αναβάθμιση του κύρους της Ελλάδας έναντι άλλων λιμένων
• Αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες με ελαχιστοποίηση λαθών και μικρό χρόνο διεκπεραίωσης
• Αναβάθμιση ποιότητας των δεδομένων και άμεση διαχείριση και ανταλλαγή με συναλλασσόμενους
• Κατάθεση μία φορά των δεδομένων και επαναξιοποίηση από όλους τους φορείς
• Αμεσότερος και ευκολότερος εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων
• Μείωση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και συναλλαγών
• Μείωση της ανάγκης μετακίνησης των συναλλασσόμενων, λιγότερος χαμένος χρόνος, λιγότερα καύσιμα και καυσαέρια και αύξηση της παραγωγικότητας

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter