Παρ08232019

Last updateΠαρ, 23 Αυγ 2019 9am

ΡΑΦΗΝΑ: Ένταξη τριών έργων και μιας μελέτης του ΟΛΡ ΑΕ , συνολικού προϋπολογισμού 584.680,00€, στο Π.Δ.Ε. 2018 του ΥΝΝΠ

0Ραφήνα

Ένταξη τριών έργων και μιας μελέτης του ΟΛΡ ΑΕ , συνολικού προϋπολογισμού 584.680,00€, προβλέπεται στο Π.Δ.Ε. 2018 του ΥΝΝΠ.
Με την υλοποίηση της μελέτης και των έργων, συνολικού προϋπολογισμού 584.680,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα επιτευχθεί:
Η πλήρης αποκατάσταση των τμημάτων της χερσαίας ζώνης που υπέστησαν βλάβες από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, δίνοντας ξανά ζωή και πνοή στον λιμένα Ραφήνας αλλά και την ευρύτερη περιοχή.
Η κατασκευή έργων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας σε καίριες περιοχές της χερσαίας ζώνης του λιμένος Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας.
Η αντιμετώπιση προβλημάτων κατολίσθησης των πρανών εντός του χερσαίου χώρου του λιμένα Ραφήνας και μέσα στο λιμάνι.
Τα έργα συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίλυση προβλημάτων και στην ανάπτυξη του λιμένα.
Συγκεκριμένα:
Με τις υπ’ αριθ. 128431/30-11-2018 (ΑΔΑ: 66Α4465ΧΙ8-6ΗΛ), 138089/19-12-2018 (ΑΔΑ: 672K465XI8-ΟΛ1) και 140945/27-12-2018 (ΑΔΑ: 65Η0465ΧΙ8-ΗΥ3) Αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των παρακάτω έργων:
2018ΣΕ18900019 «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» προϋπολογισμού 204.000,00€
2018ΣΕ18900076 «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ) προϋπολογισμού 248.000,00€.
2018ΣΕ18900075 «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 23/7/2018 (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ) προϋπολογισμού 71.920,00€.
2018ΣΜ18900003 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ», προϋπολογισμού 60.760,00€

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter