Παρ04192019

Last updateΠαρ, 19 Απρ 2019 7pm

Σε διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΝΝΠ για υποπαραχωρήσεις λιμένων

00Alexandroupoli limani

Ενεργοποίησε την διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβούλευσης η ηγεσία του ΥΝΝΠ για το σχέδιο νόμου «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, μέχρι την Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018 στις 15:00, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Ειδικότερα στο εισαγωγικό σημείωμα αναφέρεται ότι «λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη ότι, με το ανωτέρω σχέδιο νόμου, ρυθμίζεται επείγον και κρίσιμο θέμα για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., καθόσον το εν λόγω νομοσχέδιο: α) αποτελεί προϊόν μεθοδικής συνεργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το Υπουργείο Οικονομικών και το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., β) συμβάλλει στην πλέον επωφελή για το δημόσιο συμφέρον και την ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας μέθοδο αξιοποίησης των περιφερειακών λιμένων που ανήκουν στην αρμοδιότητα των δέκα (10) Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., μέσω της σύναψης συμβάσεων υπο-παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης συγκεκριμένων ή/ και συνδυασμένων επιχειρησιακών μονάδων ή/ και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων διαφόρων λιμένων (εφεξής «Συνδυασμένες Δραστηριότητες»), γ) αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδυτών με εξειδικευμένη εμπειρία, που επιτρέπει τη στοχευμένη ανάπτυξη των υπο-παραχωρούμενων λιμενικών δραστηριοτήτων/ επιχειρησιακών μονάδων των περιφερειακών λιμένων και δ) συνιστά πολιτική επιλογή που συνειδητά εναρμονίζεται με τη μακροχρόνια ευρωπαϊκή πρακτική και εμπειρία στη λιμενική βιομηχανία, η οποία δίνει τη δυνατότητα επιλογής εξειδικευμένων επενδυτών, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας».
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι , «τίθενται προς διαβούλευση λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορούν: α) στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πρόσληψης Πλοηγών, β) σε βελτιώσεις του ν. 4504/2017 (Α’ 184), γ) σε επείγουσες τροποποιήσεις του ν. 4256/2014 (Α’ 92) σε συνάρτηση με την επικείμενη εφαρμογή του Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών αλλά και με την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, δ) σε επέκταση αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο σύνολο της νησιωτικής επικράτειας, πλην νήσου Κρήτης, για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά, ε) σε αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της Επικράτειας και σε επείγουσες ρυθμίσεις για το Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π. Μ. Μακεδονίας, στ) σε βελτίωση του π.δ. 31/2018 αναφορικά με τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, του Γενικού Κανονισμού Λιμένος αριθ. 20/1999, όπως ισχύει, και σε καθιέρωση Ημέρας Πρόληψης Θαλασσίων Ατυχημάτων και Πνιγμών, ζ) στην ενίσχυση της ναυτεργατικής νομοθεσίας, με πρόβλεψη υποχρεωτικής ανασύστασης ναυτολογίου των πλοίων και ηλεκτρονικής πληρωμής ναυτικών δια τραπέζης, για την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η) σε αναμόρφωση διατάξεων αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής».
Η ΟΜΥΛΕ
Στο μεταξύ σε φάση κινητοποιήσεων είναι η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) ζητώντας την υπογραφή ΣΣΕ για τα εν λόγω λιμάνια. Η Ομοσπονδία επίσης έχει θέσει και το θέμα της κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων καθώς υπάρχει ένας αριθμός λιμενεργατών που θέλουν να μεταταγούν σε άλλες υπηρεσίες χωρίς ωστόσο και στο εν λόγω θέμα να έχει υπάρξει πρόοδος.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter