Τετ02262020

Last updateΤετ, 26 Φεβ 2020 12pm

ESPO: Στο μικροσκόπιο της Συνόδου στο Γκέτεμποργκ η ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική

BnqXNwmIUAAfCcA

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του ESPO στο Γκέτεμποργκ, στην οποία επί τάπητος έχουν τεθεί μείζονος σημασίας θέματα που αφορούν στην ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μ. Βαρβιτσιώτης, αναφέρθηκε στην πρόσφατη Διακήρυξη των Αθηνών, ενώ έθεσε αλλά και τοποθετήθηκε σε θέματα αιχμής από την θέση του υπουργού Ναυτιλίας της Ελλάδος και βέβαια του Προεδρεύοντος και του τομέα της ευρωπαϊκής προεδρίας, στις συζητήσεις για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τονίστηκε η σημασία της προώθησης δράσεων μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων για βελτίωση των νησιωτικών συνδέσεων αλλά και της ναυσιπλοΐας μικρών αποστάσεων, θέμα το οποίο ως γνωστόν τέθηκε και στην πρόσφατη Διακήρυξη των Αθηνών.

Η ελληνική πλευρά, δια του υπουργού, σημείωσε ότι πρέπει να αναπτυχθούν οι κατάλληλες δράσεις ώστε να εμποδιστεί η νησιωτική απομόνωση και να προωθηθούν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλα τα νησιωτικά συγκροτήματα κα τα απομακρυσμένα νησιά, αλλά και να στηριχθεί και ο παράκτιος τουρισμός.

Ιδιαίτερος λόγος έγινε και στα θέματα των κανονισμών και του βαθμού επηρεασμού αυτών στην ανταγωνιστικότητα των λιμανιών ενώ επίσης επιχειρήθηκε να προσδιοριστεί το επίπεδο ανταγωνιστικότητας είτε μεταξύ των λιμένων της ΕΕ είτε μεταξύ του ευρωπαϊκού λιμενικού συστήματος έναντι του διεθνούς λιμενικού συστήματος.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και αναφορικά με τις κανονιστικές διατάξεις εξετάστηκαν και σχέδια οδηγιών που έχουν σχηματοποιηθεί ή έχουν σχηματοποιηθεί αλλά απορριφτεί στο παρελθόν και οι νέες τάσεις που δημιουργούνται από τις επιταγές του διεθνούς συστήματος μεταφορών.

Η ελληνική πλευρά τάχθηκε υπέρ της άποψης ότι η ευρωπαϊκή επιτροπή σε αυτούς τους τομείς θα πρέπει να εισαγάγει μια νέα πιο ξεκάθαρη πρόταση ώστε να φωτιστεί επαρκώς όλο το σύστημα των κανονισμών που διέπουν το πλαίσιο των λιμενικών υπηρεσιών.

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο ΕΕ η απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών σε επίπεδο συζητήσεων κι κανονιστικών διατάξεων ήταν και παραμένει μεταξύ των πρώτων θεμάτων αιχμής.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα κυβερνητικά σχέδια για την ιδιωτικοποίηση λιμένων σημειώνοντας ότι μέχρι το τέλος του έτους πρόκειται να έχει διαμορφωθεί μια νέα εικόνα της λιμενικής βιομηχανίας της χώρας (Ελλάδα) σε ένα από τα πιο πρωτοποριακά όπως τα χαρακτήρισε αλλά και διφορούμενα διπλής όψεως ζητήματα όπως αυτό των ιδιωτικοποιήσεων.

Έμφαση δόθηκε και σε θέματα που σχετίζονται με τη κρουαζιέρα και τις λειτουργίες των λιμένων δεδομένου ότι κρουαζιέρα εμφανίζει στη Ευρώπη αύξηση στο πελατειακό της δυναμικό, ενώ τα λιμάνια της ΕΕ και δη εκείνα με μέτωπο στη Μεσόγειο αντιμετωπίζουν τις καινούριες προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς και του εντεινόμενου ανταγωνισμού από ασιατικές επιλογές .

Πρέπει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερης αναφοράς έτυχαν και τεχνικά επιμέρους ζητήματα που αφορούν αυτές καθαυτές τις λιμενικές λειτουργίες τα οποία εμπεριέχοντα και επηρεάζουν το κανονιστικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, ο κ. Βαρβιτσιώτης αναπτύσσοντας την ομιλία τοποθέτηση του τόνισε ότι μεγάλες προκλήσεις όπως το νέο πλαίσιο για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών έως το 2030 και το 2050, η ολοκληρωμένη Ναυτιλιακή Πολιτική, η "Γαλάζια Ανάπτυξη", το ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο χωρίς εμπόδια, ή η αναθεώρηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των ευρωπαϊκών λιμένων είναι μπροστά μας.

Η σημασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλασσίων Λιμένων είναι προφανές για την προώθηση του συνόλου του λιμενικού τομέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος στόχος του ΕSPO είναι να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των θαλάσσιων λιμένων σε σχέση με την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινής πολιτικής μεταφορών και έτσι ο Οργανισμός να προσπαθήσει να επηρεάσει αποτελεσματικά την δημόσια πολιτική που ασκείται εντός της Ε.Ε. Με αυτή την έννοια,ο ESPO μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει επίσης ένα βασικό ρόλο σε όλες τις αποφάσεις που θα ληφθούν, καθώς και στην ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΕ που επηρεάζουν τις θαλάσσιες μεταφορές, την λιμενική βιομηχανία και τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Στο σημείο αυτό, ο υπουργός τόνισε ότι πρέπει να εργαστούμε από κοινού και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας, προκειμένου να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας και να έχουμε μία φωνή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ευρωπαϊκά λιμάνια είναι υψίστης σημασίας για την οικονομία της ΕΕ με διάφορους τρόπους.

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, μία ναυτιλιακή άτυπη υπουργική συνάντηση πάνω στην "ενδιάμεση αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής θαλασσίων μεταφορών μέχρι το 2018 και η προοπτική της μέχρι το 2020" διεξήχθη στην Αθήνα.

Στο σημείο αυτό ο υπουργός εστίασε στη "Διακήρυξη των Αθηνών" λέγοντας ότι όλοι οι υπουργοί της ναυτιλίας ομόφωνα υιοθέτησαν τη "Διακήρυξη των Αθηνών" για την " ενδιάμεση αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής θαλασσίων μεταφορών μέχρι το 2018 και η προοπτική της μέχρι το 2020 ", η οποία τονίζει τις προτεραιότητες των Κρατών-Μελών της Ε.Ε και των χωρών του ΕΟΧ που στοχεύει στην υποστήριξη, την ανάπτυξη και αειφορία της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Η "Διακήρυξη των Αθηνών" δεν σημαίνει το τέλος της διαδικασίας για να εκφράσουμε πολιτικές πρωτοβουλίες για τη ναυτιλία οι υπουργοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ξεκινώντας με τη "Διακήρυξη των Αθηνών" ως ορόσημο, θα συνεχίσουμε στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με την υιοθέτηση των σχετικών συμπερασμάτων από τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες & το Συμβούλιο Ενέργειας της ΕΕ (TTEC) στο συνέδριο του Ιουνίου 2014.

Μέσα από τη "Διακήρυξη των Αθηνών", αναγνωρίζουμε ως προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής θαλάσσιων μεταφορών:

α) το σημαντικό ρόλο της ναυτιλίας στην οικονομία της Ευρώπης και της ευημερίας
β) την εξασφάλιση της μακροχρόνιας ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας.
γ) την αύξηση της απασχόλησης στον τομέα της ναυτιλίας.
δ) την ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές.
ε) η Ακτοπλοϊα μικρών αποστάσεων πρέπει να διαδραματίσει έναν ισχυρότερο ρόλο στην ΕΕ.
στ) αποτελεσματικές πανευρωπαϊκές ψηφιακές υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών.
ζ) τον ηγετικό ρόλο της Ε.Ε. στη θαλάσσια τεχνολογία & την καινοτομία.

Συγκεκριμένα, στην Διακήρυξη των Αθηνών υπογραμμίσαμε τη σημασία που έχει η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών λιμένων, τη διασύνδεση με την ενδοχώρα και των συνδυασμένων μεταφορών που περιλαμβάνουν και την ναυτιλία μικρών αποστάσεων.

Επίσης τόνισε ότι αναγνωρίστηκε ότι η ανάπτυξη του δικτύου Διευρωπαϊκών μεταφορών υπό το καθεστώς νέων κατεθυντήριων γραμμών για την χρηματοδοτική στήριξη και την διεύκολυνση συνδέοντας την Ευρώπη, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των ευρωπαϊκών λιμένων και την περαιτέρω ανάπτυξη των θαλάσσιων δεσμών, όπως οι θαλάσσιες αρτηρίες, ενώ τονίστηκε ότι οι θαλάσσιες μεταφορές είναι αποφασιστικής σημασίας για τη σύνδεση απομακρυσμένων και νησιωτικών γεωγραφικών περιοχών με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια ο υπουργός τόνισε ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη περισσότερο βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων λιμένων για την περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των λιμένων (LNG) και να δέχεται τις ολοένα και μεγαλύτερες θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων της ΕΕ στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές για το κόστος της αποτελεσματικής και έγκαιρης μεταφοράς από πόρτα σε πόρτα.

Επίσης σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απευθύνει έκκληση υιοθέτησης κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τους λιμένες, με στόχο την εξασφάλιση ενός θεμιτού ανταγωνισμού.
Τέλος ο κ. Βαρβιτσιώτης όπως προαναφέρεται αναφέρθηκε και στη σημασία της τόνωσης δράσεων που αφορούν στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις αλλά και στο short sea shipping.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter