Σαβ12072019

Last updateΠαρ, 06 Δεκ 2019 4pm

«Κομβικός» ο ρόλος της Ρ.Α.Λ. - UPD

limani-pireas-box

Απόλυτα σύμφωνους βρίσκει χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων αλλά και κύκλους των παραγωγικών τάξεων με ενασχόληση σε τομείς του λιμενικού cluster η «σύσταση» της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης που αναμένεται εκτός απροόπτου να έχει ψηφιστεί την Κυριακή.

Η υπόθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων είχε αποτελέσει αντικείμενο «εξαντλητικών συζητήσεων» την τελευταία πενταετία και πλέον κατά την οποία εξελίχθηκαν και εξελίσσονται οι διεργασίες για τη σχηματοποίηση της εθνική λιμενικής πολιτικής εσχάτως δε με τις προβλέψεις, ελέω μνημονίων, για τις ιδιωτικοποιήσεις λιμένων.

Νομικά η ΡΑΛ υφίστατο αλλά με το νομοσχέδιο «σκούπα» πλέον ορίζεται η «σύστασή της» γεγονός που οδηγεί οριστικά σε τερματισμό των συζητήσεων, αλλά και των απαιτήσεων από την μία πτέρυγα της συγκυβέρνησης, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης εμπορικών λιμένων της χώρας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το εν λόγω όργανο υφίσταται με εθνικές διαφοροποιήσεις καθώς στα εποπτικής σημασίας ανάλογα όργανα υπάρχουνδιαφοροποιήσεις στις συνθέσεις που προβλέπονται και στους φορείς που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες.

Με βάση τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία με την εμφάνιση των προβλεπόμενων κατά τομέα στο νομοσχέδιο «σκούπα» η ΡΑΛ είναι προσαρτημένη στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, όπως δηλαδή αρχικά είχε νομοθετηθεί, όπως προβλέπεται στην παράγραφο ιστ' «συνιστάται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτευόμενη από τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου ως προς τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της» Σχετικά με τη στελέχωσή της σημειώνεται ότι συγκροτείται από εννέα μέλη και επικουρείται στη λειτουργία της από οργανικές μονάδες, οι οποίες εξειδικεύονται με το ΠΔ της παρ. 9β του πολυνομοσχεδίου.

Ως μέλη της ΡΑΛ ορίζονται για διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία μόνον φορά, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Εξ αυτών ένα μέλος είναι ο πρόεδρος, ένα ο αντιπρόεδρος και δύο εισηγητές, οι οποίοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Επίσης για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της ΡΑΛ συνιστώνται τριάντα πέντε θέσεις μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού.

Ειδικότερα 25 θέσεις για ειδικό επιστημονικό προσωπικό και 10 θέσεις για διοικητικό προσωπικό. Επιπροσθέτως συνιστώνται τρεις θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι στελεχώνουν το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, δύο θέσεις ειδικών συνεργατών, ως μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι επικουρούν τον πρόεδρο της ΡΑΛ και έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο ΠΔ 63/2005, και δύο θέσεις δημοσιογράφων.

Σημειώνεται επίσης ότι η ΡΑΛ συνεργάζεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και μπορεί να ζητεί τη γνώμη της σε θέματα ανταγωνισμού ή να παραπέμπει σε αυτήν υποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του Ν. 703/1977 και στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Όσον αφορά στο οικονομικό σκέλος, για το οποίο είχαν στο παρελθόν διατυπωθεί ενστάσεις από κύκλους των παραγωγικών τάξεων, όπως προβλέπεται , «οι πόροι της ΡΑΛ προέρχονται από τέλος το οποίο επιβάλλεται ετησίως με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου επί των Οργανισμών Λιμένων ΑΕ και των Λιμενικών Ταμείων.

Στο ύψος του τέλους δεν μπορεί να είναι ανώτερο από 0,2% των ετήσιων εσόδων για τα Λιμενικά Ταμεία και 0,3% για τους Οργανισμούς Λιμένων ΑΕ.

Με απόφαση των ανωτέρω υπουργών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους αυτού. Η ΡΑΛ είναι δυνατόν να επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ετήσιου προϋπολογισμού της».

 

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΟΜ.Υ.Λ.Ε., αναφορικά με τη δημιουργία Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter