Δευ12092019

Last updateΔευ, 09 Δεκ 2019 6am

«Η αναδιάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος»

saitakis

Άρθρο του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ. Δημήτρη Σαϊτάκη

Το ερώτημα που μας απευθύνεται διαρκώς το τελευταίο διάστημα είναι εάν συμφωνούμε ή όχι με την αναδιάρθρωση των περιφερειακών διοικήσεων και των Λιμενικών Αρχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η απάντηση δε μπορεί να δοθεί με μια λέξη, συμφωνούμε ή διαφωνούμε.

Για την αναδιάρθρωση η θέση μας είναι γνωστή και πολλάκις διατυπωμένη. Ξεκάθαρα μια αναδιάρθρωση στη λογική της αναδιάταξης των δυνάμεων του Λ.Σ. όχι μόνο είναι αποδεκτή αλλά και απαιτητή. Είναι απαραίτητη προκειμένου να συμβαδίζει με τα δεδομένα και τις προκλήσεις της εποχής μας.

Σε καμιά όμως περίπτωση δεν πρέπει ούτε κατ' ελάχιστον να συνδυαστεί ως μια ακόμη υποχρέωση στους Τροϊκανούς δανειστές και επιτηρητές μας, όπως εμείς βάσιμα και εκ του αποτελέσματος πιστεύουμε ότι συμβαίνει. Επισημαίνουμε ότι υφίσταται σχετική οδηγία για μείωση των δομών του ΥΝΑ από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενώ επίσης πρόσφατα, αποκαλύφθηκε απόφαση του κυβερνητικού συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που θέτει ανώτατη οροφή στελέχωσης για το ΛΣ τα 8000 στελέχη, αντί της προβλεπόμενης οργανικής δύναμης του, που ανέρχεται στα 10350 άτομα προσωπικού(ν4150/13).

Η αναδιάρθρωση έπρεπε να κινείται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των υπηρεσιών αιχμής, νέων και παλαιών, όπως επίσης της ενίσχυσής τους σε ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρησιακά μέσα, με τελικό στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την ανακούφιση του προσωπικού.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία λοιπόν όφειλε κατ' αρχήν, να κινηθεί προς την κατεύθυνση της επιστημονικής τεκμηρίωσης των όποιων προτεινόμενων αλλαγών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα που θα προέκυπτε να εγγυάται την συνέχεια και την καλύτερη λειτουργία του κράτους, σε αντίθετη περίπτωση η οποιαδήποτε αλλαγή θα αποδειχθεί ατελέσφορη και κατ' ουσίαν θα οδηγήσει σε οπισθοδρόμηση και υπονόμευση του μέλλοντος του Λ.Σ.

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων Λιμενικών Αρχών σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και τις τοπικές ιδιαιτερότητες για την ολοκληρωμένη και συνολική εξέταση του ζητήματος προς εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ετοιμότητας για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, ήταν αδήριτη ανάγκη. Μόνο έτσι τα νομοθετικά κείμενα που θα εκδοθούν, θα έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία τόσο για το κοινωνικό σύνολο, όσο και για το υπηρετούν προσωπικό.

Η ΠΕΑΛΣ, της οποίας έχω τη τιμή να προεδρεύω, έγκαιρα είχε δηλώσει ότι η όποια μεταβολή, εκ των προτέρων έπρεπε να εγγυάται:
• ότι η αναδιάρθρωση θα βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες και ποιοτικά χαρακτηριστικά
• ότι οι νέες οργανικές μονάδες που θα προκύψουν θα είναι επαρκώς στελεχωμένες και εξοπλισμένες
• τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, με την επικαιροποίηση των οργανικών συνθέσεων των νέων υπηρεσιών.
• την επαγγελματική αλλά και οικογενειακή ισορροπία και προστασία των αναγκαστικά μετακινούμενων στελεχών.
Με τη σημερινή όμως, επιχειρούμενη προσέγγιση, διαπιστώνουμε ότι δεν βελτιώνονται στο βαθμό που θα έπρεπε, οι δομές, οι δυνατότητες και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, ούτε ικανοποιούνται οι μελλοντικές εθνικές και κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα και μελετώντας τη νέα αυτή προτεινόμενη ανα-διάρθρωση των Λιμενικών Αρχών, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η γεωγραφική κατανομή των νέων υπηρεσιών, σε κάποιες περιπτώσεις, αποτελεί προϊόν «συμβιβασμού ή πελατειακών σχέσεων».

Πολλές από τις Υπηρεσίες που μέχρι πρότινος αποτελούσαν αυτόνομες Υπηρεσίες (Υπολιμεναρχεία), με τη νέα δομή μεταπίπτουν σε κατώτερες περιφερειακές δομές (Λιμενικά Τμήματα), με ό, τι αυτό συνεπάγεται στις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς στην επιχειρησιακή δυνατότητα τους.

Ειδικότερα, τα Λιμενικά αυτά Τμήματα ευρίσκονται από ξηράς σε πολύ μεγάλη απόσταση από τα Λιμεναρχεία υπαγωγής τους, ή ακόμα ακόμα ευρίσκονται και σε άλλη νήσο!, με δυσμενείς συνέπειες τόσο για το υπηρετούν προσωπικό και τις οικογένειές τους, όσο και για τους υποχρεωτικά πλέον μετακινούμενους εξυπηρετούμενους πολίτες, καθώς για τους μεν ένστολους δημιουργούνται επιπρόσθετα έξοδα μετακίνησης ή ακόμα και διαμονής στις παραπάνω Υπηρεσίες (Λιμενικά Τμήματα) που ευρίσκονται πλέον πολύ μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους, οι δε πολίτες θα αναγκάζονται να μετακινούνται στα Λιμεναρχεία, από τη στιγμή που τα Λιμενικά Τμήματα δε θα μπορούν λόγω αρμοδιοτήτων να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η δομή του Λιμενικού Φυλακίου ως σύγχρονη και ευέλικτη, ενώ στη σημερινή τους μορφή είναι κενή περιεχομένου.

Επιπλέον, δεν εξηγείται με ποια μέσα και με ποιο προσωπικό θα καλυφθούν τα «κενά» που παρατηρούνται από τη νέα γεωγραφική κατανομή των Λιμενικών Αρχών, όταν ήδη στο τομέα των επιχειρησιακών μέσων υστερούμε σημαντικά από το επιθυμητό.

Στην πράξη λοιπόν , αντί να επιλύονται, δημιουργούνται και άλλα προβλήματα τόσο για το δοκιμαζόμενο ένστολο προσωπικό, όσο και για τους εξυπηρετούμενους πολίτες.

Εν κατακλείδι, ολοκληρώνοντας την παρέμβαση αυτή, από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι θα στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθεια αναδιάρθρωσης με την προϋπόθεση ότι:
• Η "μεταρρύθμιση" δεν θα παραμείνει στη λογική των αριθμών ως αποτέλεσμα μνημονιακής υποχρέωσης.
• Θα διευκρινιστεί με ποιό προσωπικό, ποιά μέσα, ποιά χρηματοδότηση κλπ, οι νέες δομές θα λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.
• Θα αντιμετωπιστούν τα θέματα, συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, ζωτικής σημασίας για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
• Θα επανασχεδιασθεί η δράση των Λιμενικών Αρχών και θα καθορισθούν άμεσα οι νέες οργανικές συνθέσεις με σεβασμό στο υπηρετούν προσωπικό, προκειμένου να εξασφαλίζονται τόσο η δέουσα παρουσία του Λ.Σ, όσο και η προσφορά του προς τον πολίτη.
• Θα διασφαλιστεί ότι η δομή του Λιμενικού Φυλακίου δεν είναι κενή περιεχομένου.

Έως ότου όμως δοθούν απαντήσεις στα προαναφερόμενα, δε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο νέος σχεδιασμός θα μας οδηγήσει, με ασφαλή βήματα σε μια καλύτερη κατάσταση, επ' ωφελεία του κοινωνικού συνόλου αλλά και των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter