Δευ12092019

Last updateΚυρ, 08 Δεκ 2019 11am

Αυξημένα τα έσοδα από την κρουαζιέρα, στο πρώτο εξάμηνο του 2013

krouazieraolp

Στα 519,4 εκατ. ευρώ, ανήλθαν οι συνολικές εισπράξεις από ταξιδιώτες κρουαζιέρας το 2012 ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 185 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 9,5% σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2012.

Αυτό αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος στην πρώτη της προσπάθεια να καταγράφει και τον κλάδο της κρουαζιέρας στην συνολική τουριστική κίνηση.

Ειδικότερα όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Τράπεζα της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο της κρουαζιέρας και με σκοπό να καταγραφεί πληρέστερα η συμβολή του στην συνολική τουριστική κίνηση, ξεκίνησε από το 2012 τη συλλογή και ανάλυση πιο λεπτομερών στοιχείων για τον συγκεκριμένο τομέα.

Για τους σκοπούς της ανάλυσης αυτής, οι ταξιδιώτες κρουαζιέρας διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: (α) ταξιδιώτες με ελληνικό λιμάνι επιβίβασης (home-port) για την πραγματοποίηση της κρουαζιέρας, (β) ταξιδιώτες με ελληνικό λιμάνι αποβίβασης (last-port) και γ) τους διερχόμενους (transit) ταξιδιώτες οι οποίοι πραγματοποιούν μόνο στάσεις σε ελληνικά λιμάνια.

Η μεθοδολογία της Έρευνας Συνόρων παρείχε ήδη τη δυνατότητα να καταγράφονται οι ταξιδιώτες κρουαζιέρας που αναχώρησαν από κάποια πύλη εξόδου της χώρας (αεροδρόμιο, οδικό σταθμό ή λιμάνι).

Η αύξηση, όμως, της σημασίας της κρουαζιέρας στο σύνολο των μεγεθών εισερχόμενου τουρισμού και η συνεχής προσπάθεια της Τράπεζας της Ελλάδος για καλύτερη απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης κατέστησε αναγκαία την περαιτέρω διεύρυνση των πηγών πληροφόρησης και έρευνας.

Η πληρέστερη καταγραφή των μεγεθών που προκύπτουν και από τους υπόλοιπους ταξιδιώτες κρουαζιέρας επιτεύχθηκε με τη διεξαγωγή συμπληρωματικής έρευνας με βάση τα λιμεναρχεία της χώρας.

Η συμπληρωματική αυτή έρευνα συνέλεξε λεπτομερή στοιχεία από 14 λιμένες της χώρας όπου αφίχθη το 85% των κρουαζιερόπλοιων, ενώ τα αντίστοιχα στοιχεία για τα υπόλοιπα λιμάνια αντλήθηκαν από την Ένωση Λιμένων Ελλάδος.

Συνολικά το 2012 πραγματοποιήθηκαν 4.737 αφίξεις πλοίων με 5,4 εκατ. εξόδους επιβατών. Σημειώνεται πως στα στοιχεία που προέρχονται από τη συμπληρωματική έρευνα δεν είναι δυνατή επί του παρόντος η κατανομή των ταξιδιωτών ανά εθνικότητα. Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος θα εξετάσει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ακόμα μίας συμπληρωματικής έρευνας απευθείας στα κρουαζιερόπλοια για την καταγραφή και των υπολοίπων μεταβλητών.

Το 2012 οι συνολικές εισπράξεις από ταξιδιώτες κρουαζιέρας ανήλθαν στα 519,4 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 101,8 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονταν στα ήδη καταγραφόμενα στοιχεία από την Έρευνα Συνόρων, γιατί αφορούσαν ταξιδιώτες που αναχώρησαν από την Ελλάδα (last-port), ενώ 417,6 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν σύμφωνα με τη συμπληρωματική έρευνα πρόσθετα έσοδα.

Από την συμπληρωματική έρευνα προέκυψε ότι το 91,3% των επισκεπτών αφορά διερχόμενους επισκέπτες οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγματοποιούν τρεις στάσεις σε ελληνικά λιμάνια. Οι συνολικοί επισκέπτες κρουαζιέρας το 2012 εκτιμώνται σε 1,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες και οι συνολικές διανυκτερεύσεις που πραγματοποίησαν εκτός κρουαζιερόπλοιων εκτιμώνται σε 3,3 εκατομμύρια. Οι εννέα σημαντικότεροι λιμένες αφίξεως κρουαζιερόπλοιων καλύπτουν το 92,8% των συνολικών αφίξεων επιβατών.

Σημειώνεται πως η συμπληρωματική έρευνα θα διεξάγεται σε σταθερή βάση και τα αντίστοιχα τελικά δεδομένα για το 2013 θα είναι διαθέσιμα το πρώτο εξάμηνο του 2014 με μέριμνα ώστε να υπάρχει και καταμερισμός των αφίξεων και εσόδων σε μηνιαία βάση.

Στο διάγραμμα 6 παρουσιάζεται η κατανομή των εισπράξεων ανά λιμάνι προορισμού. Το κυριότερο λιμάνι από πλευράς εισπράξεων κρουαζιέρας αποτελεί το λιμάνι του Πειραιά με συμμετοχή 40,4% στο σύνολο των εισπράξεων και ακολουθούν το λιμάνι της Κέρκυρας με 12,3% και το λιμάνι της Σαντορίνης με 9,6% των εισπράξεων.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2013 πραγματοποιήθηκε εκτίμηση σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία μόνο για τις εισπράξεις, όπου εκτιμάται πως οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν σε 185 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 9,5% σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2012 (Ιανουάριος-Ιούνιος 2012: 169 εκατ. ευρώ). Τέλος, σημειώνεται πως τα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία της Έρευνας Συνόρων αναθεωρήθηκαν έχοντας ενσωματώσει επιπλέον μεγέθη που αφορούν κρουαζιέρες για το 2012 και το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Μεθοδολογικές επεξηγήσεις

Η ΤτΕ δημοσιεύει τα ετήσια στοιχεία του Ταξιδιωτικού Ισοζυγίου Πληρωμών, με βάση τα αναθεωρημένα αποτελέσματα της Έρευνας Συνόρων, για τη χρονική περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2013. Τα αποτελέσματα της Έρευνας Συνόρων αναθεωρούνται στο τέλος κάθε τριμήνου για τα στοιχεία που αφορούν στο προηγούμενο τρίμηνο αναφοράς (π.χ. το Σεπτέμβριο του 2013 έγινε η αναθεώρηση του δεύτερου τριμήνου του 2013).

Συγκεκριμένα, διενεργείται διαχρονική αναθεώρηση των στοιχείων, δηλαδή οι δαπάνες και εισπράξεις καταγράφονται στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά των αγαθών ή υπηρεσιών από τον ταξιδιώτη και όχι στην περίοδο κατά την οποία έγινε η καταγραφή τους.

Έτσι, εάν υπάρχουν ημέρες ταξιδίου που εμπίπτουν σε περισσότερους από ένα μήνες, η συνολική δαπάνη κατανέμεται αναλογικά στους μήνες αυτούς.

Αντίστοιχα αναθεωρείται και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση, δηλαδή ο αριθμός των αφικνούμενων ταξιδιωτών, δεν αναθεωρείται αλλά προσμετράται εξ ολοκλήρου στο μήνα συλλογής των στοιχείων όπου πραγματοποιείται η αναχώρηση του επισκέπτη.

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter