Σαβ08242019

Last updateΣαβ, 24 Αυγ 2019 11am

«ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

 

anastasiadis-louis Η Louis Cruises δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο CEO του Ομίλου, κ. Κυριάκος Αναστασιάδης, σε άρθρο του στο TheSeaNation, καταγράφει τα συν και τα πλην αυτής της σχέσης.

Άρθρο του κ. Κυριάκου Αναστασιάδη, Διευθ. Συμβούλου του Ομίλου Louis Cruises

Orient Queen 2«Η εταιρεία μας έχοντας αφενός πολύχρονη εμπειρία στην κρουαζιέρα με βάση την Ελλάδα, αφετέρου με την ιδιότητα του ιδρυτικού μέλους της Διεθνούς Ένωσης της Κρουαζιέρας (CLIA Europe), είναι σε θέση να γνωρίζει ακριβώς από τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων με όλες τις ξένες εταιρείες, ποια είναι τα εμπόδια και ποια προβλήματα λειτουργούν ανασχετικά για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και κυρίως του Home Porting.

Σε αυτό το πλαίσιο, ακολουθούν συνοπτικά οι βασικοί άξονες που πρέπει να επικεντρωθεί η ελληνική πολιτεία:

-Διαμόρφωση πολιτικής και λήψη μέτρων σε απόλυτη συνεννόηση, διάλογο και επικοινωνία με τις εταιρείες κρουαζιέρας, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνή ανταγωνισμό στη λειτουργία και διαχείριση κρουαζιεροπλοίων, όπως το κόστος εργασίας, τα λιμενικά τέλη, φορολογία κλπ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα ελληνικά πληρώματα εμφανίζουν υψηλό κόστος συγκριτικά με άλλες εθνικότητες, λόγω του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και των ασφαλιστικών εισφορών.

-Σεβασμός στο δίκαιο και την ισχύ του νόμου από τους ίδιους τους φορείς του δημοσίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η υπόθεση του ΝΑΤ που ταλανίζει την εταιρεία μας, καθώς το ΝΑΤ δεν αναγνώριζε το νόμο που το κράτος είχε το ίδιο ψηφίσει και θεσπίσει.

Orient Queen-2-Απαρέγκλιτο δικαστικό σύστημα και απονομή δικαιοσύνης, χωρίς καθυστερήσεις και χρονοβόρες διαδικασίες. Οι εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν ότι τυχόν Διαφωνίες και Αντιδικίες θα μπορούν να επιλύονται μέσα σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο αντίστοιχο άλλων κρατών, με ισότιμη, δίκαιη αντιμετώπιση και κυρίως χωρίς τη δαιδαλώδη και βασανιστική γραφειοκρατία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το ατύχημα του Costa Concordia δικάζεται μέσα σε 18 μήνες, σε αντίθεση με την υπόθεση του Sea Diamond που φθάσαμε τους 84 μήνες, με όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή την άσκοπη αναμονή.

-Παγκόσμια αναγνώριση και αποδοχή της ικανότητας της ελληνικής ναυτοσύνης και ενίσχυση της αξιοπιστίας των φορέων ναυτιλίας. Το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να αποφύγει ουσιαστικά να 'υποβαθμίζει' και να υποδαυλίζει τους ίδιους θεσμούς και τα όργανά της, οδηγώντας στη διάβρωση των ίδιων των θεμελίων της ναυτικής της παράδοσης και της υψηλής ποιότητας των εργαζομένων σε αυτήν.

-Παροχή της δυνατότητας προγραμματισμού για τις εταιρείες κρουαζιέρας, τουλάχιστον για 18 μήνες πιο πριν. Αρκεί να σημειωθεί ότι οι εταιρείες προχωρούν σε μακροπρόθεσμο και όχι βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό των δρομολογίων και ιδιαίτερα των προσεγγίσεων στα λιμάνια προορισμών. Είναι αδύνατο λόγω της φύσης και της ιδιαιτερότητας του κλάδου να λειτουργήσουν διαφορετικά.

-Ένταξη της Ελλάδας στο χάρτη της ζήτησης της κρουαζιέρας με την παροχή ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης όλων των εταιρειών κρουαζιέρας, ιδιαίτερα στα θέματα έκδοσης Visa. Μόνο αν υπάρχει κοινή και σταθερή πολιτική για όλες τις εταιρείες, χωρίς διακρίσεις τότε θα μπορεί η Ελλάδα να επωφεληθεί και να εξασφαλίσει υψηλά έσοδα από αυτό το μέτρο.

-Αναβάθμιση των υποδομών κρουαζιέρας για τον ασφαλή λιμενισμό των πλοίων και αποφυγή καθυστερήσεων ή κινδύνων κατά τη διάρκεια της από-επιβίβασης των επιβατών, εξασφάλιση ρυμουλκών και μέσων για την αντιμετώπιση πιθανού ατυχήματος. Οι παραπάνω ελλείψεις επίσης έχουν διεθνή δυσμενή αντίκτυπο.

-Ανεμπόδιστη επίσκεψη προορισμών στην ξηρά και ρύθμιση της κυκλοφορίας για την καλύτερη και ταχύτερη μεταφορά των επισκεπτών. Εξασφάλιση λειτουργίας των Μουσείων από το Μάρτιο έως τον Οκτώβριο και αναγνώριση της ανάγκης για διευρυμένο ωράριο.

Σημειώνουμε ότι όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες είναι διατεθειμένες ν' αναλάβουν την κάλυψη των υπερωριών των εργαζομένων βάσει λογικών ωριαίων απολαβών.

Συνοψίζοντας, υπογραμμίζουμε ότι το κυριότερο απ' όλα τα παραπάνω, είναι η εξασφάλιση πλαισίου νομικής και οικονομικής σταθερότητας και αξιοπιστίας του ίδιου του κράτους, για την προσέλκυση και εγκατάσταση επενδυτών κρουαζιέρας.

Επίσης η ουσιαστική αναβάθμιση αλλά και σωστή δόμηση των λιμενικών εγκαταστάσεων, ώστε να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές κρουαζιέρας καθώς και την ανάπτυξη τομέων που θα αποφέρουν σημαντικά έσοδα από το home porting, όπως οι μετασκευές/επισκευές πλοίων, η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και η απασχόληση Ελλήνων από τις εταιρείες κρουαζιέρας με παροχή κινήτρων ανταγωνιστικότητας και φορολογικών ελαφρύνσεων.

ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από το ξεκίνημά της η εταιρεία ήταν επιλογή του ιδρυτή της να επανδρώσει τόσο τα γραφεία όσο και στα κρουαζιερόπλοια με ελληνικό στελεχειακό δυναμικό.

Ταυτόχρονα 30 χρόνια πρν ακόμα από το ξεκίνημά της από την Ελλάδα, πραγματοποιούσε κρουαζιέρες κατά μεγάλο ποσοστό με προορισμό τα ελληνικά νησιά.

Κατά την εξέλιξη και ανάπτυξή της εταιρείας, αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο οι δεσμοί με την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και την Ελλάδα εν γένει καθώς και η δραστηριοποίησή της κατά αποκλειστικότητα στον ελληνικό χώρο.

Επομένως, είμαστε μία εταιρεία που έχει «επενδύσει» ουσιαστικά στην Ελλάδα, πιστεύει στην εξαιρετική θέση, τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό, την ιστορία της καθώς και τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην αναβίωση και ανάπτυξη της κρουαζιέρας με επενδύσεις άνω του μισού δισεκατομμυρίου Ευρώ (και άλλες τόσες στην ευρύτερη τουριστική βιομηχανία της χώρας, ανεβάζοντας το ποσό στο 1 δισεκατομμύριο).

Παράλληλα, έχουμε ταυτίσει το 'προϊόν μας' με την ελληνική αυθεντική εμπειρία, την ελληνική φιλοξενία και ουσιαστικά είμαστε μοναδικοί 'πρεσβευτές' της ελληνικής κρουαζιέρας.olympia

Παρόλο τους δεσμούς μας όμως αυτούς και τη στρατηγική μας τοποθέτηση στην αγορά κρουαζιέρας, η εταιρεία υπέστη απίστευτη ταλαιπωρία στο παρελθόν και αρκετές ζημιές λόγω της πρωτοφανούς αρνητικής –αν όχι εχθρικής- συμπεριφοράς. Ευελπιστούμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή η νοοτροπία αλλάζει και το πλαίσιο επιχειρηματικής λειτουργίας θα είναι φιλικό προς τους επενδυτές.

Σε διαφορετική δε περίπτωση και αν η εταιρεία κληθεί να επιλέξει την επιβίωσή της σε ένα αρνητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενδεχόμενα θα εξετάσει την μετεγκατάστασή της, όπως δυστυχώς έχουν αναγκαστεί να κάνουν και πολλές άλλες εταιρείες.

ΟΦΕΛΗ HOME PORTING

Το ευτυχές δεδομένο είναι ότι η χώρα μας κατατάσσεται ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως- σταθερά στην τρίτη θέση – με επιβάτες που προσεγγίζουν τα 5 εκ.

Αυτό όμως το πλεονέκτημά της, δυστυχώς δεν μπορεί να το αξιοποιήσει και να το μετουσιώσει σε υψηλά έσοδα και απτό όφελος για την πραγματική οικονομία.

Και αυτό αποδεικνύεται από την 6η θέση που κατέχει στα έσοδα από την κρουαζιέρα, σύμφωνα και με τα στοιχεία της CLIA, που έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τα εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας των επιβατών.

Και ο πιο βασικός λόγος για αυτή την "κακή" επίδοση είναι το «αρνητικό» επενδυτικό πλαίσιο που ουσιαστικά "αποστρέφει"  και δεν προσελκύει τις εταιρείες κρουαζιέρας να δραστηριοποιηθούν, να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και να εκτελούν προγράμματα είτε από τον Πειραιά είτε από άλλα ελληνικά λιμάνια.

Για να γίνει όμως αντιληπτό το όφελος που αποκομίζει η Ελλάδα από το Home porting, σας θέτουμε υπόψη σας ως απτό παράδειγμα τη Louis Hellenic Cruises, μια ελληνική εταιρεία με έδρα τον Πειραιά που πραγματοποιεί κρουαζιέρες με αφετηρία ελληνικά λιμάνια, προσφέρoντας πολύπλευρη ενίσχυση της οικονομίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Και πως ακριβώς συνεισφέρει; Η μία παράμετρος είναι η οικονομική συμβολή μέσω των επιβατών που διακινεί. Μπορεί μεν οι επιβάτες της να είναι αριθμητικά λιγότεροι από την κίνηση των διερχόμενων (transit calls) τουριστών κρουαζιέρας (120.000 επιβάτες), ωστόσο θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι ξοδεύουν τουλάχιστον 4 φορές περισσότερο από τον μέσο όρο εξόδων στα οποία προβαίνουν οι διερχόμενοι (transit) επιβάτες.

Ο κυριότερος λόγος έγκειται στις περισσότερες μέρες διαμονής των επιβατών της στην Ελλάδα – τουλάχιστον 7 ημέρες κατά μέσο όρο – αφού μια κρουαζιέρα αποτελεί ένα τμήμα ενός ευρύτερου τουριστικού πακέτου, σε σύγκριση με τις ελάχιστες ώρες παραμονής των διερχόμενων επισκεπτών στα λιμάνια προσέγγισης.

Η άλλη παράμετρος αφορά το γεγονός ότι η εταιρεία ως διαχειρίστρια πλοίων με έδρα της την Ελλάδα έχει προβεί σε σειρά επενδύσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, διατηρεί τα κεντρικά της γραφεία στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού, προβαίνει σε τροφοδοσίες των πλοίων της στην Ελλάδα, αγοράζει καύσιμα από Ελληνικές εταιρείες, προχωρεί σε συντηρήσεις και άλλες εργασίες στις Ελληνικές ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες και υλοποιεί ένα πολυδάπανο διαφημιστικό πλάνο, προωθώντας έτσι την Ελληνική κρουαζιέρα αλλά και την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό σε όλο τον κόσμο.

Μόνο πέρσι, οι δαπάνες της Louis Cruises ανήλθαν σε 30 εκατομμύρια περίπου, ενώ οι συνολικές επενδύσεις από το 2007, έτος ίδρυσης της εταιρείας αγγίζουν τα 400 εκατομμύρια Ευρώ.

 

 

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter