Πεμ12052019

Last updateΠεμ, 05 Δεκ 2019 4pm

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο BLUE_BOOST από το ΕΒΕΘ

0eveth

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διακρατική επίσκεψη στην Τεργέστη της Ιταλίας τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του έργου BLUE_BOOST, απηύθυνε το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), γνωστοποιώντας ότι ως τελική προθεσμία για ηλεκτρονική αποστολή αιτήσεων, έχει οριστεί η 20/8, στις 14.00.
Το ΕΒΕΘ, συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα που υλοποιεί το έργο "BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing and community based approach" («Ενισχύοντας το δυναμικό καινοτομίας του τριπλού έλικα των clusters παραδοσιακών και αναδυόμενων τομέων Γαλάζιας Ανάπτυξης Αδριατικής - Ιονίου, μέσω μιας ανοικτού κώδικα, διαμοιρασμού γνώσης και βασισμένης στην κοινότητα προσέγγισης»), που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V - B "Αδριατική- Ιόνιο 2014 - 2020".
Σκοπός του BLUE_BOOST είναι, όπως διευκρινίζει το ΕΒΕΘ, η ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών - Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up), που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και ανήκουν στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής-Ιονίου, μέσω μιας καινοτόμου και δημιουργικής συνεργασίας με τους λεγόμενους «νέους φορείς καινοτομίας» (New Innovation Agents).
Για συμμετοχή στο πρόγραμμα, ο υποψήφιος ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει την έδρα του ή ένα υποκατάστημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η βασική δραστηριότητά του να εμπίπτει στους τομείς με κωδικούς ΚΑΔ: 33.15 - Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών, 30.1 - Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών, 30.11 - Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών, 30.12 - Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού, 91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΘ διευκρινίζει ότι πανεπιστήμια, ερευνητικοί, κυβερνητικοί (δημόσια διοίκηση) και άλλοι φορείς, που συνδέονται με τους προαναφερόμενους τομείς, είναι επίσης επιλέξιμοι για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τον κωδικό της κύριας δραστηριότητάς τους.
Υπογραμμίζεται ότι στο πλαίσιο του BLUE_BOOST θα υλοποιηθεί ένας κύκλος επτά διακρατικών, διατομεακών επισκέψεων (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων, με σκοπό τη διασύνδεση θαλάσσιων/ναυτιλιακών φορέων από τις ισάριθμες μπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην τέταρτη διακρατική επίσκεψη του έργου, που θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια Friuli Venezia Giulia της Ιταλίας, με επίκεντρο την Τεργέστη, στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2019 και θα είναι επικεντρωμένη στους τομείς της ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και σκαφών, καθώς και της προστασίας των ακτογραμμών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο δικτυακό τόπο του ΕΒΕΘ (www.ebeth.gr), στην ενότητα σημαντικά θέματα,, όπου είναι διαθέσιμη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα παραρτήματά της (περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το πρόγραμμα και την αίτηση). Επίσης, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ, αρμόδιοι Εριφύλη Παπαδημητρίου και Γιώργος Εμμανουηλίδης, στα τηλ. 2310-370183 και 181

Περισσότερα νέα

News In English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφή NewsLetter